Sipoonkorven-Östersundomin alue. Den 31 augusti 2011

Bbl 30.8.2011 s 4


I gårdafens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Folkfest i Sibbo Storskog". I artikeln citeras ur det miljöminister Ville Niinistö tal vid folkfesten eller invigningen av Sibbos storskogs nationalpark. Här talar Niinistö om "Sibbo storskog och Östersundomområdet" som en helhet som inte får splittras. Se ovan.
I måndagens nummer av Uusimaa ingår en artikel med rubriken "Metropolivyöhykkeen kansallispuisto koostuu monista erillisistä palstoista". I ingressen kan man läsa att "Kolmen kunnan yleiskaavalla ratkaistaan, jatkuukoo pirstaloistuminen". I artikeln citeras Ville Niinistö, som om den gemensamma generalplanen säger att "Siinä ratkaistaan paitsi Östersundomin herkkien merenrantaalueiden Natura 200-kohteiden kohtalo rakennettaaksi kaavailun alueenpuristuksissa että Sipoonkorven luonnon ja kulttuuriperinnön kokonaisuuden laajuus, eheys sekä yhteydet ulkopuolisiin luonnon aluisiin." Därtill säger Niinistö säger vidare att trafiklösningarna måste göras så att de inte utgör ekologiska hinder mellan Sibbo storskog och Natura 2000-områdena vid havsstranden.


Rubriken på paradsidan av tidningen lyder "Sipoonkorven kansallispuistossa avajaispäivänä jopa 1 200 kävijää". Texten har även publicerats på tidningens webbplats.

Uusimaa 29.8 2011 s 3


Här kan man bl.a. läsa följande citat av Niinistö:

Toivon, että tämä kannustaa ja velvoittaa meitä kaikkia tekemään yhteistyötä sen eteen, että Sipoonkorven-Östersundomin aluetta ei pirstottaisi nykyisestä. Sen sijaan sitä tulisi yhteistyöllä vaalia eheänä kulttuuri- ja luonnonperinnön helmenä, jossa on tilaa niin tiivistyvän metropolivyöhykkeen kaupunkilaisten virkistäytymiselle kuin myös niille maaseudun ihmisille, jotka ovat tarpeen arvokkaan kulttuurimaiseman elävänä pidossa,

Talet 1 200 torde vara i underkant. Helsingin uutiset publicerade på måndagen en nyhet med rubriken "Noin 1500 retkeilijää kävi Sipookorvessa".

Månne man bland besökarna räknade med mig? Jag gjorde på lördagen en 50 km lång cykeltur kors och tvärs genom Sibbo storskog (se Sports Tracker), fast det enda officiella programmet jag deltog i var en kopp kaffe i Bisaträsk stuga. Bilden nedan tog jag på gränsen mellan Vanda och Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar