Två föredragningslistor? Den 23 augusti 2011

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/P__t_ksenteko/Viimeisimman+kokouksen+paatostiedote

I mitt inlägg "Inget utlåtande från miljönämnden. Den 19 augusti 2011" noterade jag att föredragningslistan för Helsingfors miljönämnds möte idag innehåller bara nya ärenden och alltså bl.a. inte ärendet som gällde utlåtandet över utkastet till landskapsplan. Från föredragningslistan för dagens möte fattas inte bara detta ärende, som hade bordlagt vid mötet i juni, utan samtliga ärenden från det inställda mötet den 9 augusti saknas. I beslutsmeddelandet från det inställda mötet kan man dock läsa att "Asiat siirrettiin lautakunnan seuraavaan kokoukseen 23.8." Kanske har man två föredragningslistor för dagens möte, en ny och en gammal. I så fall bör ärendet "Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta" trots allt behandlas på mötet idag.

Fastighetsnämnden behandlade motsvarande ärende den 9 augusti, men protokollet har av okänd orsak inte ännu lagts ut på Internet. Undantagsvis har man inte heller publicerat något sammandrag. Därför vet jag inte ännu hur det gick med den delen av utlåtandet om utkastet till etapplandskapsplan som berör området för den gemensamma generalplanen för Östersundom.

Statdsstyrelsen i Vanda hade på föredragningslistan för sitt möte igår stadsplaneringsnämndens förslag till utlåtande om utkastet till landskapsplan. I utlåtandet säger man, enligt överenskommelse med Helsingfors, ingenting gällande området för den gemensamma generalplanen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar