Sipoonkorpi och Sipoonkorpi. Den 14 augusti 2011På första sidan i dagens nummer av Helsingin Sanomat finns en rubrik som lyder "Sipoonkorpi odottaa retkeiliöitä", I avdelningen "Kaupunki" har en hel broadsheet-sida reserverats för en väl illustrerad artikel med rubriken "Korpi kaupungin kainalossa". På sidan hittar man en karta där den nya nationalparken "Sipoonkorpi" (Sibbo storskog) markerats i grönt. Det noteras här att "Sipoonkorpi koostuu useasta eri alueesta."

HS 14.8.2011 s A12


På översiktskartan uppe i vänstra hörnet av kartan har däremot Sibbo storskog (Sipoonkorpi) ritats ut enligt Forsstyrelsen definition. (Jämför "Skyddar inte. Den 3 november 2010".)I artikeln noteras det bl.a. att "Yli 35 vuoden ja monen työryhmän toive toteutui" när Sibbo storskogs nationalpark blev Finlands 36. nationalpark. Vidare kan man bl.a. läsa följande:

Käyttöpaineet ovat kovat. Esimerkiksi Storträskin eteläpuolelle nousee lähivuosina Östersundomin uusi kaupunginosa, johon on kaavailtu jopa 70 000 asukasta. 

I artikeln noteras vidare att "Ulkoilukartta on myyty loppuun ajat sitten", men på webbsidan "Sibbo storskogs nationalpark" på Forsstyrelsens webbplats utinaturen.fi finns en länk till forsstyrelsens utmärkta karttjänst utflyktskarta.fi.

http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php?lang=se&id=39334

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar