Bågskytte. Den 13 augusti 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-02-24_Kslk_05_El/AD497F4B-3A9C-4394-AAB8-ADE2A94B126E/yhteinen_yleiskaava_luonnos_print.pdf

Helsingfors stadsplaneringskontor planerar att omvandla friluftsområden till bostadsområden i Husö eller stadsdelarna Husö och Sundberg. Husö är känt för ridverksamheten vid Husö gård, men även friluftsområdet i den nya "stadsdelen" Sundberg används för olika formera av idrott och rekreation. En inte helt obetydlig verksamhet är bågskyttet vid föreningen Wilhelm Tells bågskyttecenter. Här utövas bågskytte både på bana och i terrängen. Ersättande platser att utöva bågskytte är naturligtvis svårt att hitta, men i utkastet till gemensam generalplan för Östersundom har bågskyttecentret markerats som bostadsområde och en väg dragits rakt över bågskyttebanorna.


http://www.wilhelmtell.fi/seuran_esittely/harjoituspaikat/

Bilderna nedan har jag tagit med mobiltelefonen under en cykeltur tidigare under sommaren.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar