Statens fina present till Helsingfors. Den 15 augusti 2011

Ett helt uppslag i dagens nummer av Hufvudstadsbladet fylls av en intervju med biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä. I intervjun, som har rubriken "Helsingfors skall byggas mot himlen", kan man man bl.a. läsa att "Helsingfors och Stockholm var lika stora till ytan före inkorporeringen av Östersundom, men Stockholm har 200 000 flera invånare och i genomsnitt tio kvadratmeter mera bostadsyta per person." Att Helsingfors skall "byggas mot himlen", betyder alltså att invånartätheten enligt Penttilä skall ökas genom att man bygger till på höjden. Därtill kommer, enligt Penttilä, så väl Malms flygfältsområde som kasernområdet på Sandhamn att tas i bostadsbruk. Om Östersundom säger Penttilä följande:

Östersundom, statens fina present till Helsingfors, är en verklig utmaning för stadsplaneringen fram till 2020-talet. Det vore oerhört viktigt att omvandla den gamla landsbygden till riktig stadsbebyggelse, men faran är att beslutsfattarna tappar modet och börjar bygga ett nytt Esbo inom Helsingfors. Men hittills ser det bra ut.
Jag har för mig att jag för igår planerade en cykeltur genom Sibbo storskog innan jag läste artikeln i Helsingin Sanomat om "korpi kaupungin kainalossa". (Se "Sipoonkorpi och Sipoonkorpi. Den 14 augusti 2011".) Däremot så påverkade kartan i Helsingin Sanomat mitt val av rutt. Dess värre följde jag inte till alla delar de stigar som ritats ut på Helsingin Sanomats karta, utan följde även skyltarna i terrängen. Jag förvillade mig bl.a. till en naturstig, som med rötter och branta backar inte lämpade sig så väl för cykling. Lika väl stötte jag på naturstigen på flera cyklister med terrängcyklar och en hel del människor som vandrade. Tydligen var detta något slag av Helsingin Sanomat-effekt, men antalet besökare i Sibbo storskog har även i övrigt ökat märkbart under den senaste tiden. Det är dock frapperande att stigarna på kartan och i terrängen nästan helt och hållet ligger utanför nationalparken Sibbo storskog eller mellan de områden som hör till nationalparken. I själva verket består nationalparken huvudsakligen av naturskyddsområden, som är skyddade från förut.

Helsingin Sanomats karta var faktiskt informativ, liksom utskriften av kartan  på Forsstyrelsens karttjänst utflyktskarta.fi. På den senare kartan, som baserar sig på grundkartan, saknades dock vissa i naturen utmärkta stigar. Jag hade faktiskt användning av mobiltelefonens kompass och gps. Fotografierna från min cykeltur syns inte på gadgeten ovan, utan endast Sports Trackers webbplats.

Jag har privilegiet att bo invid Svarta backen, varifrån det finns grönförbindelser till Sibbo storskog. (Jämför "Vantaan on turvattava Östersundomin metsät. Den 5 januari 2011".) Dessa grönförbindelser finns både på generalplanen för Vanda och på landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland. Dess värre finns grönförbindelserna inte kavar varken på utkastet till gemensam generalplan för Östersundom eller på utkastet till landskapsplan för Nyland. Lite paradoxalt är det att förbindelserna kapas av just som nationalparken grundats och folk har upptäckt Sibbo storskog.

Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Nationalparken Sibbo storskog invigs".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar