Sundberg. Den 21 augusti 2011http://www.helen.fi/tjanster/Helen/1103Helen_ruotsi.pdf


I flera inlägg har jag noterat hur Helsingfors Energis pressmeddelande om utredningen om energiförsörjning i Östersundom fått mycket utrymme i medierna. (Se "Sol och sommar. Den 4 augusti 2011".) Nu har energibolaget även i sin kundtidning Helen publicerat en artikel med rubriken "Nya energilösningar i Östersundom" ("Uusia energiaratkaisuja Östersundomiin"). Här kan man bl.a. läsa att "Östersundom är ett idealiskt område för planering av energilösningar." Vidare kan man läs att "Helsingfors Energi har som mål att området ska byggas ut systematiskt och inte kringspritt här och där." Som om det var Helsingfors Energi som ställde upp målen för hur Östersundom skall byggas. Även i den finska versionen av artikeln heter det faktiskt att "Helsingin Energian tavoitteena on, että alueen rakentuminen jäsentyisi systemaattisesti, ei hajanaisesti sinne tänne." Östersundom omnämns även i ledarartikeln, där man kan läsa att "I Östersundom i Sibbo utlovas nya Öppningar inom småskalig värmeproduktion." ("Sipoon Östersundomiin on luvassa uusia avauksia lämmön pientuotantoon.") Lika väl torde man här syfta på stadsdelen eller distriktet Östersundom, alltså på den del av Östersundom som inkorporerades med Helsingfors. (Jämför "Begreppsförvirring. Den 8 juli 2011".)
För exakt ett år sedan deltog jag i en motionsorientering i Helsingfors nya stadsdel Sundberg. (Se "Lite över 500 miljoner. Den 22 augusti 2010".) Igår var det igen dags att tillsammans med min son delta i Ilta-Rastit i denna fina skog. Deltagarantalet var stort, men det fanns säkert lika många bär- och svampplockare som orienterare i skogen. Den 1 oktober ordnar Rastihaukat nästa gång motionsorientering i Sundberg.Tanken på en metrolinje genom skogen känns närmast absurd. Den kuperade terrängen och naturskyddsområdena torde förhindra att Helsingfors stadsplaneringskontors planer för området förverkligas, men i utkastet till landskapsplan har detta värdefulla friluftsområde markerats som område med tätortsfunktioner.Namnet Sundberg är för övrigt misslyckat. Sundberg är en översättning av det konstgjorda finska namnet Salmenkallio, men namnet Sundberg är även ett vanligt efternamn. Dessutom är namnet Sundberg förvillande lika namnet Sundsberg, som är namnet på ett nytt bostadsområde i Kyrkslätt. Idén bakom namnet är väl att skogen är ett berg (kallio) invid sundet (salmi) som gett namn åt landområdena öster och väster om sundet: Östersundom och Västersundom. Helsingfors försöker marknadsföra Sundberg som en "havsnära" stadsdel, men det gamla sundet har som en följd av landhöjningen för länge sedan omvandlats till land.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar