Inkompetens. Den 16 oktober 2011

Iltalehti 15.10 2011 s 6

Den nya kommunreformen fortsätter att vara ett allmänt diskussionsämne. Politiska reformer är inte precis ett vanligt ämne i eftermiddagspressens veckoslutsupplagor, men i gårdagens nummer av Iltalehti hade ett helt uppslag reserverats för kommunreformen. Rubriken på lyder "Kuntaremonttia tältä pohjalta". Iltalehti presenterar bl.a. de olika pendlingsområdena, som enligt regeringsprogrammet skall utgöra grunden för en ny kommunstruktur. Av en karta och tillhörande diagram framgår att 33,3 % av arbetskraften i Sibbo pendlar till Helsingfors. Motsvarande siffra för Esbo är 37,4. Ändå har kommunminister Henna Virkkunen sagt att Esbo knappast slås samman med Helsingfors. (Se "Den enda tvångssammanslagningen. Den 28 september 2011".) Det är nog högst osannolikt att pendelområdena, hur de än definieras, kommer att utgöra grunden för en ny kommunstruktur. Iltalehti förefaller ändå utgå från att kommunreformen blir av. Ledarartiklar och kolumner i andra tidningar från den gångna veckan ger dock en annan bild av förutsättningarna för kommunreformen.


I mitt inlägg "'Styrgrupp'. Den 9 oktober 2011" noterar jag att man på finansministeriet gjort ett översättningsfel i ett pressmeddelande. Som en följd av översättningsfelet skriver man i en ledare med rubriken "Kommunreformen tar fart" i Västra Nyland den 11 oktober att Maarit Feldt-Ranta (sdp) leder en "politisk styrrgrupp", när Feldt-Ranta i verkligheten är ordförande för en uppföljningsgrupp för kommunreformen. I ledaren noteras för övrigt att kommunministern senaste måndag i en intervju först lät förstå att regeringen överväger att begränsa den kommunala upplåningen och skatteuttaget men redan samma dag betonade att regeringen inte har några planer på att genomföra ett skatte- och skuldsättningstak. Vasabladet noterar samma märkliga utspel och dementering i en ledarartikel med rubriken "En trovärdig regeringspolitik bygger på fakta" och antyder att en motsvarande inkompetens från ministerns sida i Sverige skulle ha tvingat ministern att avgå. Frågan är om kommunministern inte har tilldelats en omöjlig uppgift.

Vasabladet publicerade den 14 oktober en ny ledare om kommunreformen, denna gång med rubriken "Största lagprojektet i Finlands historia kan bli en stor flopp". Här ger Kenneth Myntti en utmärkt beskrivning av de verkliga motiven bakom kommunreformen. Jag citerar:

Brådskan kan knappast ha andra orsaker än strikt partipolitiska. Samlingspartiet inser att det här är tidernas chans för partiet att skaffa sig kontroll över kommunfältet och den vägen helt slå ut Centern från spelhalvan.

Centern är groggy efter det senaste riksdagsvalet, efter en rak höger kan dess saga vara all. Socialdemokraterna med merparten av sina väljare i urbana områden har ingenting emot att agera svettorkare i en sådan match.

Ledaren avslutas med följande stycke:

Mycket talar för att regeringsfronten så småningom kommer till insikt om att den måste ha bättre på fötterna och att finansministeriets tjänstemän hellre borde fokusera på kommunservicen och dess kostnadsnivå i stället för pendlingsområden och antalet kommuner i landet. Kartritarna borde ersättas med samhällsvetare.

I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en kolumn med rubriken "Sipoo - soivatko kellot näivettymiselle?" Kolumnen är skriven av riksdagsledamot Eero Lehti (saml), som via Suomen lehtiyhtymä äger tidningen. I kolumnen kommenterar Lehti uppgifterna ("alustavat tiedot halituksen sisäpiiristä") enligt vilka Sibbo skulle delas mellan Helsingfora och Borgå. Lehtti säger dock att det lönar sig för sibboborna att göra motstånd. Lehti noterar även bristen på erfarenhet hos sin partikamrat kommunminister.


Sipoon Sanomat 13.10 2011 s 2Inga kommentarer:

Skicka en kommentar