Budgetförslag. Den 8 oktober 2011

http://www.hel2.fi/taske/julkaisut/talousarvio2012/talousarvio/tiivistelma/liitteet/tae-2012-tiivistelma-lofi-se.pdf

Igår publiceradesstadsdirektörens förslag till budget för Helsingfors stad för år 2012.Budgetförslaget innehåller föga av intresse för stordistriktet inkorporeringsområdets del. Det intressantaste är att  stordistriktet Östersundom inte syns i budgetförslaget.


Inte ens i diagrammet över investeringar för nya projektområden fram till år 2016 finns projektområdet med. På kartan över "De största trafkleds-, park-, grundberednings- och strandbyggnadsprojekten år 2012" finns inge projekt för Östersundom med. Det samma gäller kartan över "Betydande husbyggnads- och idrottsanläggningsprojekt år 2012". Här har man rent av tagit bort "Östersundom idrottsplatser", som finns med i budgetförslaget och budgeten för ett år sedan. (Se "Östersundom idrottsplatser. Den 6 oktober 2010"
och "De största byggnadsprojekten. Den 13 december 2010".)
På webbplatsen Landbo.fi om bollplanen i Landbo, som enligt stadens planer skulle utvecklas till en "näridrottsplats". Av budgetförslaget att döma ser projektet ut att ha lagts på is.

I budgetförslagetr omnämns Östersundom dock i samband med "bindande verksamhetsmål".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar