Veteen piirretty viiva. Den 3 oktober 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoonranta havittelee varakkaita eläkeläisiä". Artikeln inleds med följande rader:

Sipoon ja Helsingin raja on veteen piirretty viiva. Sitä katsellaan nyt luksustalojen ikkunoista.

Sipoonrannan eliittialueella Sipoon puolella asutaan jo. Ensimmäiset ihmiset muuttivat pienkerrostaloihin kesäkuussa.

Aluetta pidetään tienraivaajana: lähistölle rakennetaan myöhemmin asuntoja yli 50000 ihmiselle.

Uttrycket "veteen piirretty viiva" skall väl i det aktuella sammanhanget tolkas som en sorts lek i med ord, då man från fönstret i husen i "Sibbo strand" kan se Bölsfjärden genom vilken den nya kommungränsen går, men benämningen "veteen piirretty viiva" är normalt ett bildligt uttryck för en otydlig och instabil gräns.

HS 3.10 2011 s A10

Tillsammans me den ovannämnda artikeln har Helsingin Sanomat publicerat en kortare text med rubriken "Liitos Helsinkiin vauhdittaa rakentamista". Här kan man bl.a. läsa följande:

Lounais-Sipoota liitettiin Helsinkiin vuoden 2009 alusta. Siitä tuli Östersundomin kaupunginosa. Alueeseen kuuluvat entisen Sipoon Östersundomin lisäksi muun muassa Karhusaari ja Landbo. Liitoksen jälkeen Helsinki alkoi suunnitella alueen kehittämistä Sipoon ja Vantaan kanssa.

Månne nu inte även Björnsö och Landbo hörde till "Sipoon Östersundom"? Här torde man förväxla byn Östersundom med den nya stadsdelen Östersundom, dit varken Landbo eller Björnsö hör. Det var nog inkorporeringsbeslutet som satt fart på planeringen av "Sibbo strand", men projektet Sipoonranta, som kom igång före inkorporeringen förverkligades, har i sig ingenting med den "gemensaamma" planeringen av stadsdelen Östersundom. Inte heller hör Sibbos strand (Storören och Lillören) till vare sig stadsdelen eller stordistriktet Östersundom. (Se "Begreppsförvirring. Den 8 juli 2011".)
HS 3.10 2011 s A10Inga kommentarer:

Skicka en kommentar