Pilkotaan pikkukunnat. Den 30 oktober 2011

HS 30.10 2011 s A 5

När Helsingin Sanomat den 24 september publicerade en karta över hur kommunsammanslagningarna i Nyland skulle kunna ske, väckte kartan starka reaktioner speciellt i Sibbo. Dels föreslogs det på kartan att Sibbo skulle delas upp mellan Helsingfors-Vanda och Kervo-Träskända-Tusby, dels komm kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström ett par dagar senare ut med ett eget förslag på hur hur Sibbo istället för i två delar skulle kunna delas i tre delar, var av den tredje delen skulle anslutas till Borgå. (Se "Halva Sibbo till Helsingfors. Den 27 september 2011".) I dagens nummer av Helsingin Sanomat har det publicerats en ny karta över hur kommunerna i Nyland kunde slås samman.

Den nya kartan baserar sig på kommunstyrelseordförandenas bedömningar. På den nya kartan finns det ett antal kommuner färgade i grått, där situationen är "oklar". Sibbo är en av dess "oklara" kommuner. Andra kommuner färgade i grått är bl.a. Vanda, Esbo och Grankulla. På den nya kartan har även Borgnäs och Askola anslutits till Borgå, medan situationen för Mörskoms och Pukkilas del är "oklar". Nurmijärvi, Hyvinge och Mäntsälä biladar nu tillsammans med Kervo, Träskända och Tusby kommunen Keski-Uusimaa. På den nya kartan har i stället för Sibbo två nya kommuner delats i tu. Man skulle ju tro att situationen i Sjundeå i högsta grad är oklar, men halva Sjundeo har anslutits till Lojo, medan den andra halvan av kommunen har anslutits till Kyrskslätt eller den nya kommunen Porkala (Porkkala), dit även halva Ingå anslutits.


HS 30.10 2011 s A 5

Den ovannämnda kartan i dagens nummer av Helsingin Sanomat har publicerats tillsammans med en artikel med rubriken "Teossa pirstaleinen Uusimaa" och en kortare kommenterande text med rubriken "Pilkotaan pikkukunnat". I Den senare nämnda texten kan man läsa följande:

Esimerkiksi Nurmijärvi, Sipoo ja Nummi-Pusula voitaisiin pilkkoa muiden kuntien osiksi. Pilkkomispuheet pitäisi aloittaa yhtä aikaa ympäri maakuntaa. Se vaatisi suunnatonta uskallusta ja yksimielistä poliittista tahtoa.

Sooloillen tehdyistä leikkauksista ei seuraa hyvää. Se poltti Helsingin jo [sic] Sipoon välit, kun pääkaupunki vei naapuriltaan maata kuohuttavassa alueliitoksessa.

Senare på morgonen publicerade Helsingin Sanomat på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Uudenmaan kuntapäättäjät suhtautuvat varauksella liitoksiin".


Bbl 28.10 2011 s 9

I mitt inlägg  "Liten maktelit. Den 24 oktober 2011" noterar jag att olika långa versioner av en insändare av Monika Hämäläinen (YSI) publicerats i Sipoon Sanomat, Uusimaa och Vartti Iä-Uusimaa. I fredags var det dags för en insändare i Borgåbladet. Denna gång handlar det om en helt ny text, men ämnet är det samma. I insändaren riktar Hämäläinen en om möjligt ännu hårdare kritik mot Christel Liljeström (sfp) för att hon - så som Hämäläinen hävdar - "ritar kartor" enligt vilka kommunen skulle själkas upp. Hämäläinen föreslår att Liljeström utgått från sin egen fortsatta kommunpolitiska karriär. Jag har själv på denna blogg noterat att kommunreformen hotar Liljeströms politiska karriär. Hämäläinens misstankar om motiven bakom förslaget att ansluta Liljeströms hemby Hertsby och östra Sibbo till Borgå istället för till Helsingfors eller Kervo-Träskända-Tusby är inte sökt, men Hämäläinens egen insändarartikel ser ut som ett inslag i en valkampanj snarare än ett försök att "kämpa för Sibbos självständighet". Det är lite ironiskt att en politisk grupp som saknar forum för politisk verksamhet utanför kommunens gränser attackerar kommunens egen fullmäktigeordförande för att försvara kommunens självständighet. Frågan är om situationen på kartan i dagens nummer av Helsingin Sanomat skulle vara "oklar" för Sibbos del, ifall fullmäktigeordförande inte kommit med sitt eget motförslag till delning av kommunen.

Bbl 29.10 2011 s 10

I gårdagens nummer av Borgåbledet kommer Liljeström med ett svar i en insändarartikel med rubriken "Liljeström svarar Hämäläinen". I insändaren undrar Liljeström träffande, men lite sarkastiskt var Hämäläinen och gruppen Vårt gemensamma Sibbo kämpar för kommunens självständighet. Det är klart att Liljeström till skillnad från representanterna för Vårt gemensamma Sibbo inte alltid bara kan tänka på "kommuninvånarnas bästa", utan även tar och måste ta hänsyn till Sfp:s intressen, men samtidigt ger partiet henne muskler som en lokal politisk grupp saknar. Denna gång torde Liljeström åtminstone inte kunna kritiseras för att förhandla i det fördolda. Sedan kan det tilläggas att Liljeström för sitt förlag til delning av Sibbo fått mothugg även från sitt eget parti.


http://www.mirule.org/sipoo-kunta/Blogi/900311307

I mitt inlägg "Liten maktelit. Den 24 oktober 2011" skriver jag om en enkät på webbplatsen Mirule om vad sibbobor anser om olika alternativ i för kommunen i samband med kommunreformen. Jag presenterade även resultat då 219 personer svarat. Nu har man i ett inlägg på Mirule under rubriken "Sipoolaiset haluaisivat jatkaa sipoolaisina" redogjort för resultaten då 230 personer har svarat. Här presenteras i cirkeldiagram även resultaten för olika byars del. (Se kartan ovan.) Resultaten har i text sammanställts enligt följande:


Yleiset johtopäätökset

1. Enemmistö sipoolaisista (n. 80% +/- 5%) haluaisi, että Sipoo jatkaa itsenäisenä kuntana mikäli tämä on mahdollista, ruotsinkieliset vastaajat hiukan useammin (n. 83%) kuin suomenkieliset (n. 74%).

2. Mikäli Sipoon tulevaisuus itsenäisenä kuntana ei olisi mahdollista niin eniten kannatusta (n. 41% +/- 7%) saa koko kunnan liittäminen Helsinkiin (tulevaan läntiseen suurkuntaan) ja toiseksi eniten (n. 31%) koko kunnan liittäminen Porvooseen (tulevaan itäiseen suurkuntaan). Molemmat vastaukset ovat virhemarginaalien sisällä.

3. Mikäli edellisen kysymyksen vastauksia tarkastellaan kieliryhmittäin niin ruotsinkielisillä järjestys muuttuu: niukasti suosituin valinta on Porvoo (n. 43%) ja toisen sijan saa Helsinki (41%). Suomenkielisillä Helsinki on ykkösvalinta (41%) ja toiseksi tulee Kerava-Järvenpää-Tuusula-suurkunta (26%). Myös Sipoon jakaminen osiin (n. 15%) on suositumpi vaihtoehto kuin koko kunnan liittäminen Porvooseen (n. 13%). Suomenkielisten ykkösvalinta on niukasti virhemarginaalien ulkopuolella.


Twitter 29.10 2011
I mitt inlägg "Kommundirektörens blogg. Den 28 oktober 2011"  noterar jag att Mikael Grannas inte ännu på Twitter tipsat om bloggen på kommunens webbplats. Igår gjorde han det. Samtidigt tipsade han om han på måndag är i Tle Itä-Uusimaas studio för att tala om Sibbos hungriga grannar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar