Storhetsvansinne. Den 27 oktober 2011


Rubriken på gårdagens ledare i Uusimaa är "Kuntauuditajiin iski vauhtisokeus". Jag citerar ur ledaren:

Kuntauudistajiin on ilmiselvästi iskenyt suuruudenhulluus. Hyvä esimerki tästä on Helsingin kaupunginjohtajan Jusi Pajusen ajatus Sipoon, Keravan, Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen liittämisestä Helsinkiin (HS 22.10.). Tällainen idea voi syntyä siksi, että Pajunen on ajanut seinään pyrkiessään saamaan Espoon ja Kauniaisen osaksi Helsinkiä. Kun tämä ei onnistu, pitää saada edes jotakin. Olkoon se sitten Sipoo tai Kerava.

Här träffar Uusimaas ledarskribent mitt i prick. Så mycket realist torde Jussi Pajunen vara att han inser att det är osannolikt att Esbo kommer att gå samman med Helsingfors i samband med den nya kommunreformen. Kommunminister Henna Virkkunen har ju redan låtit förstå att så inte kommer att ske. Frågan är om inte även kommunministern bereder sig på möjligheten att kompensera Helsingfors med Sibbo.Uusimaa 26.10 2011 s 2

Även i samband med den föregående kommunreformen KSSR krävde man i Helsingfors en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Dåvarande kommunminister Hannes Manninen hade rent principiella motiv till att inte driva igenom den (av Helsingforspolitikerna) önskade fusionen. I Helsingfors insåg man i god tid att kräva så väl en sammanslagning av huvudstadsregionens fyra städer som ett anslutande av sydvästra Sibbo till "huvudstadsregionen". Av förekommen anledning valde Manninen att erbjuda sydvästra Sibbo, med vars hjälp Helsingfors skulle kunna tävla med Esbo om goda skattebetalare. Det märkliga är att medierna så totalt missade detta samband mellan kommunreformen och Sibbofrågan.Bbl 27.10 2011 s 4

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbo bröstar målmedvetet upp sig". Det är med tanke på regeringens hot om kommunsammanslagningar som Sibbo nu skall bevisa att kommunen klarar sig som en stark primärkommun. I artikeln kan man läsa att Sibbo skall övertyga regeringen, grannkommuner och framför allt Helsinfors. Varför skulle Sibbo behöva övertyga Helsingfors, om man med Helsingfors menar Helsingfors stad? I artikeln kan man vidare läsa att mycket handlar om att få fram en ny bild, som inte belastas av Sibbos rykte från några år tillbaka, då kommunens markplanering ännu stod stilla. Visst användes kommunens stagnerade markplanering som ett argument för inkorporeringen, men om regeringen i samband med den nya kommunreformen föreslår tvångssammanslagningar för Sibbos del, så kommer argumenten knappast denna gång att handla om markplanering. För tillfället tjänar väl markplaneringen i Sibbo mest till att göra södra Sibbo till ett attraktivt bete för Helsingfors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar