Kommundirektörernas åsikt. Den 15 oktober 2011

Twitter 14.10 2011

Den nya kommunreformen är lite på sidan av ämnet för denna blogg. Det senaste kommunreformen KSSR (Paras) resulterade i inkorporeringen av sydvästra Sibbo, men det är få som känner till det omedelbara sambandet mellan KSSR och fallet Sibbo. Nu när den nya kommunreformen diskuteras framhålls Sibbo igen som ett "specialfall". Man kan fråga sig varför just Sibbo skulle vara ett specialfall, varför just Sibbo skulle spjälkas upp. I princip borde det inte finnas några hinder för att hela Sibbo skulle gå samman med t.ex. Borgå. Om Helsingfors sammanslogs med Esbo, skulle man i huvudstaden förlora intresset för Sibbo. Nu siktar man ändå in sig på en ny expansion österut, eftersom en sammanslagning med Esbo inte anses möjlig.
Diskussionen kring kommunreformen med anledning Krister Ståhlbergs uttalande (se "Halva Sibbo till Stor-Borgå. Den 14 oktober 2011") var den stora nyheten igår, speciellt på Yles svenska sidor, där diskussionen lyftes fram som om det handlade om en extraordinärt viktig händelse. Även Yles finska nyheter uppmärksammade Ståhlbergs uttalande om kommunreformen. Finska Yle publicerade igår dessutom en nyhet med rubriken "Hallituksen kuntauudistus lytätään kunnissa". Tillsammans med nyheten har Yle publicerat svaren från en enkät där kommundirektörer frågats om de stöder regeringens förslag om kommuner som baserar sig på pendelområden och om de önskar att kommunen bevaras som den är eller självständig.

En överväldigande majoritet av kommunerna eller kommundirektörerna har, liksom kommundirektören i Sibbo, svarat att de inte stöder regeringens förslag och att man vill att den egna kommunen förblir självständig. Bland undantagen hittar man Helsingfors, där man stöder förslaget på kommuner som baserar sig på pendelområden och där man inte vill bevara sin kommun sådan som den är idag. Ett intressant fall är Esbo, där man säger ja till pendelområden, men vill bevara den egna kommunen självständig. Har kommunministern redan lovat Esbo att principen om pendelområden inte gäller Esbo och att Esbo inte kommer att tvingas gå samman med Helsingfors?

En av de huvudsakliga orsakerna till att kommunreformen med principen om pendlingsområden finns med i regeringsprogrammet torde vara att  Jan Vapaavuori och Osmo Soininvaara kräver att Esbo inkorporeras med Helsingfors. En kommunreform som skulle tvinga Esbo till en fusion är ändå inte realistisk. Om historien upprepar sig, kompenseras Helsingfors med en ny bit av Sibbo, medan kommunreformen i övrigt blir ett fiasko.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar