Lex Grankulla. Den 25 oktober 2011Landskapsstyrelsen för Nylands förbund tog igår ett beslut att satsa på utvecklingen av Helsingforsregionen som en del av Sankt Petersburg metropolområde. Östbanan skall i första hand betjäna passagerartrafiken mellan Sankt Petersburg och flygstationen.
Det finns dock andra skäl till beslutet att dra östbanan via flygplatsen. I mitt inlägg "Östbanan kolliderar med östmetron. Den 18 maj 2008" noterar jag att inkorporeringen och planeringen av Östersundom utgör hinder för Heli.-banan. För övrigt hävdade jag redan år 2006 i en anmärkning mot Helsingfors framställning om en ändring i kommunindelningen att planerna på en metrolinje till Östersundom utgör ett hinder för Heli-banan.  (Se "Metron hotar den ekologiska korridoren. Den 22 november 2006".) Lite intressant är det även att man så här strax efter sammanslagningen av de nyländska landskapsförbunden väljer att köra över Borgå och östra Nyland.
Ur kartan, som Nylands förbund publicerade igår, framgår att även tågtrafiken från stambanan från Tavastehus och den nya banan från Lahtis skall kunna ledas via flygstationen. I själva verket är väl det mest realistiska sceneriet att "östbanan" i framtiden går via Lahtis. Reserveringen av en linje via Kullo i Borgå lär väl mera handla om att man med hjälp av järnvägslinjen försöker flytta flygverksamheten från Malm till Kullo.

I mitt inlägg "Grankulla. Den 18 oktober 2011" noterar jag att det dras paralleller mellan fallet Grankulla och inkorporeringen av sydvästra Sibbo. I ledarartikeln "Tre kommuner?" i Västra Nyland den 19 oktoberdras följande parallell:

Grankulla är ett störande element i den planerade nya strukturen för huvudstadsregionen. Men vilka argument tänker Inrikesministeriet använda för att göra slut på Grankullas självständighet, tvångsfusioner sägs ju vara uteslutna? Blir det en Lex Grankulla, enligt samma mönster som annekteringen av en del av Sibbo?

Det är möjligt att regeringen kommer att ge ett lagförslag om flera kommunsammanslagningar och ändringar i kommunindelningen eller ett lagförslag som specifikt gäller en sammanslagning av Grankulla och Esbo. Riksdagens kan genom att stifta lagar bestämma om dylika tvångssammanslagningar, utan att behöva ändra kommunindelningslagen. I kommunindeningslagen som trädde i kraft år 2009 i 1§ moment 2 heter det att "I fråga om ändring i kommunindelningen bestäms genom lag eller, enligt vad som bestäms i denna lag, genom beslut av statsrådet eller finansministeriet, nedan ministeriet." Varken statsrådet eller ministeriet kan bestämma om en tvångssammanslagning, om så väl fullmäktige som majoriteten av invånarna är emot en sammanslagning, men riksdagen kan göra det. Och regeringen kan bereda en dylik lag, t.ex. "Lex Grankulla". Denna möjlighet har funnits förut, vilket jag noterat bl.a. i inlägget "Inte bara kommunallagen. Den 31 januari 2009". I den tidigare kommunindelningslagen hette det att "Om ändring i kommunindelningen bestäms genom lag eller beslut därom fattas av statsrådet eller ministeriet, enligt vad som bestäms nedan."

Det är möjligt att man kan se ett "mönster", men riksdagen stiftade aldrig någon "Lex Sibbo". I princip hade det varit fullt möjligt att stifta en lag om att Östersundom inkorporeras med Helsingfors. Genom en dylik lag hade man kunnat undvika att Sibbo skulle bli ett prejudikat. Genom en "Lex Sibbo" hade man även undvikit kontroversen kring lagligheten i inkorporeringsbeslutet. Det hotades visserligen med en lag, ifall HFD ogiltigförklarade statsrådets Sibbobeslut, men i verkligheten var det aldrig aktuellt med en lag för den specifika ändringen i kommunindelningen. I själva verket är det föga troligt att en lag om en inkorporering av sydvästra Sibbo hade godkänts av riksdagen. Inkorporeringen var en följd av att ett begränsat antal beslutsfattare i det fördolda kom överens om en inkorporeringen. Helst hade man velat ta beslutet inom ministeriet medan Hannes Manninen var kommunminister, utan att behöva föra framställningen till statsrådet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar