Kommundirektörens blogg. Den 28 oktober 2011

http://www.sipoo.fi/se/beslutsfattande/kommundirektoren/kommundirektorens_blogg

På Sibbo kommuns webbplats dök det igår upp två bloggar, "Kommundirektörens blogg" och "Kunnanjohtajan blogi". De första inläggen har rubrikerna "Sibbo och kommunreformen" respektive "Sipoo ja kuntarakenneuudistus". Till den finskspråkiga "bloggen" (http://www.sipoo.fi/fi/paatoksenteko/kunnanjohtaja/kunnanjohtajan_blogi) saknas det ännu en länk från sidan "Kunnanjohtaja", medan sen svenska sidan hittas via Beslutsfattande / Kommundirektören / Kommundirektörens blogg. I blogginläggen omnämner kommundirektör Mikael Grannas kommundirektörens Twitterkonton (SibboKD och SipooKJ), men han har inte på Twitter ännu tipsat om bloggen på kommunens webbplats. Innehållet i det finska blogginlägget är identiskt med det svenskspråkiga. I blogginlägget skriver Grannas bl.a. följande:

I Helsingin Sanomat publicerades 24 september en karta med ett förslag om hur kommunfältet kunde struktureras om inom Nyland. Kartan utgick från 8 kommuner och det dramatiska för Sibbos del var att kommunen i denna modell hade delats mellan Helsingfors och en kombination av Kervo, Träskända och Tusby. Detta var startskottet för en lokal mediastorm och efter det har debatten runt olika kommunstrukturspekulationer gått på övervarv.

Jag vill här reflektera över denna reform och föreställer mig hur den kommer att fortsätta för Sibbos del. Detta baserar sig på de erfarenheter jag haft av kommunsammanslagningsprocessen i Åboland och på de planer som framkommit till dags dato. Tiden får visa huruvida detta stämmer.


Hbl 28.10 2011 s 5


Grannas blogginlägg har noterats i dagens nummer av Hufvudstadsbladet i en text med rubriken "'Självständigt Sibbo kan trygga servicen'" och dårraden "Direktörsbloggare". På Hbl:s webbplats publicerades artikeln senare på morgonen under rubriken "'Bara ett självständigt Sibbo kan trygga servicen'" .
TV-nytt 26.10 2011

I onsdagens sändning av TV-nytt ingick ett inslag om Sibbo storskogs nationalpark. Själv besökte jag igår Sibbo storskog med terrängcykel. Jag tog några bilder med mobilen, bl.a. bilden nedan. På webbplatsen Sports Tracker hittar man flera bilder från min runda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar