Korståg. Den 6 oktober 2011

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/116004-uusi-versio-kohuerosta-%E2%80%9Djoutui-helsingin-sanomien-hampaisiin%E2%80%9D

Fallet Peltomäki har den senaste veckan fallit i skuggan av den nya kommunreformen och förslagen att stycka Sibbo, åtminstone på denna blogg. Nättidningen Uusi Suomi publicerade redan den 22 september en text med rubriken "Uusi versio kohuerosta: 'Joutui Helsingin Sanomien hampaisiin'". I texten, som baserar sig på ett blogginlägg av Jussi Saramo (vf), nämns inte Jukka Peltomäkis linje när det gäller utvecklingen av Östersundom. Istället noteras Sanomas intressen intressen när det gäller planeringgningen i Vanda samt att "Monet demarit epäilivät Hesarin olevan ristiretkellä itsenäistä Vantaata puolustanutta Peltomäkeä vastaan."

I offentligheten är det främst inom De gröna och Vänsterförbundet som man kritiserat klappjakten på Peltomäki. Sfp som saknar representation i stadsstyrelsen, hör till samma borgerliga fullmäktigegrupp som Samlingspartiet, medan Sdp med Samlingspartiet kom överens om avsättningen av Peltomäki när situationen blivit ohållbar. Det torde dock vara en allmän uppfattning att Helsingin Sanomat medvetet höll drevet igång med målsättningen att tvinga Peltomäki att avgå. Det bör dock medges att även Vantaan Sanomat här hade en avgörande roll. Huruvida tidningen här bevakade samlingspartistiska intressen eller det i första hand handlar om att redaktör Risto Hietanen har velat komma med scoop liknande dem han fick erkännande för i medlet av 1990-talet kan jag inte ta ställning till. Några verkliga scoop har Hietanen dock inte lyckats komma med denna gång.

Genom att kritisera medieuppståndelsen kring Peltomäki vill jag inte i sig förringa betydelsen av en hög moral i privatlivet. Jag känner inte till Peltomäkis privatliv i större utsträckning och det angår inte heller mig, men ifall en (eller två) tredje part finns med i ett triangeldrama, så är det framför allt denna tredje part som oskyldigt fått lida av medieuppståndelsen. Peltoniemis förhållande utanför äktenskapet hade aldrig uppmärksammats om det inte just varit för att vissa krafter ville bli av med honom.

Efter att Peltomäki tvingats avgå har en del medier låtit Peltomäki uttrycka sin syn på drevet mot honom. Däremot har medierna helt försummat den kritik som man speciellt från grönt håll har riktat mot Helsingin Sanomat, stadsstyrelseordförande Tapani Mäkinen och avsättandet av Peltomäki. Helsingin Sanomat censurerade t.o.m. min oskyldiga webbkommentar på tidningens webbplats, där jag föreslog att Helsingin Sanomat stod bakom uppståndelsen kring Peltomäki och därmed indirekt förorsakat kostnaderna för uppsägningen.

På Wikipedia har informationen om Peltomäki uppdaterats med bakgrunden till Peltiomäkis avgång.


http://fi.wikipedia.org/wiki/Jukka_Peltom%C3%A4ki


Turun Sanomat publicerade den 26 augusti en kolumn av miljöminister Ville Niinistö (grön) med rubriken "Kansallispuistoihin vahvistusta". I kolumnen berör Ninistö även Sibbo storskog. Jag citerar:

Sipoonkorpi on runsaan 7200 hehtaarin laajuinen kallioisten metsien, korpien, pikkusoiden, purojen, lehtojen ja viljelymaisemien mosaiikki. Lauantaina avattavassa Sipoonkorven kansallispuistossa on tästä aluekokonaisuudesta nyt jo mainitulla lailla suojeltu ainoastaan vajaat 2000 hehtaaria. Puisto ei ole yhtenäinen, vaan se koostuu useista valtion omistuksessa olevista erillisistä palstoista. Puistoa aiotaan jatkossa laajentaa yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

Yhteistyöllä Sipoonkorpea vaalimalla siitä saadaan eheä kulttuuri- ja luonnonperinnön helmi, jossa on tilaa niin tiivistyvän metropolivyöhykkeen kaupunkilaisten virkistäytymiselle kuin myös niille maaseudun ihmisille, jotka ovat tarpeen arvokkaan kulttuurimaiseman elävänä pidossa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar