Kolmosvyöhyke. Den 4 oktober 2011Igår beslöt kommunfullmäktige i Sibbo att Sibbo skall gå med i Helsingforsregionens trafik vid årsskiftet. De som röstade mot förslaget röstade för att Sibbo går med i HRT först den 1 augusti nästa år. Medlemskapet har setts som ett steg mot en sammanslagning med Helsingfors eller åtminstone som ett hinder för en orientering mot Borgå.

Twitter 3.10 2011


Yle publicerade igår en text med rubriken "Santahaminasta toivotaan ratkaisua Helsingin tonttipulaan". Här kan man läsa följande citat av direktören för stadsplaneringskontorrt i Helsingfors Tuomas Rajajärven:

- Uuden yleiskaavan yhteydessä tulevat esiin ne rakentamismahdollisuudet, jotka tulevat sen jälkeen, kun satamilta vapautuneet alueet on rakennettu. Sen jälkeen meillä on tilanne, että rakennusmahdollisuudet putoavat merkittävästi. Ja silloin tulevat varmasti keskusteluun sekä Santahamina että Malmin lentokenttä.

Intressant nog nämner Rajajärvi, som är ordförande för Östersundom-kommittén inte Östersindom, fastän inkorporeringen av Östersundom var ämnad att ersätta så väl Sandhamn som flygfältet i Malm.

Senare på dagen på dagen publicerade Yle en annan nyhetstext med rubriken "Kaupunkisuunnittelun uusi luotsaaja rakastaa pilvenpiirtäjiä". I texten kan man läsa följande citat av Helsingfors stadsplaneringsnämnds nya ordförande Lasse Männistö (saml):

Yli puolet Helsingin kaupunginvaltuutetuista allekirjoitti viime viikolla aloitteen Santahaminan muuttamiseksi asuin- ja virkistyskäyttöön. Männistön mielestä Santahaminan muuttaminen asuinkäyttöön ei ole ajankohtaista.

- Jo päätettyjen uusien asuinalueiden kaavoittaminen ja rakentaminen on tärkeintä. Seuraavaksi kulman takana on Östersundomin kaavoittaminen. Santahaminan muuttaminen asuinalueeksi on ikuisuusaihe. Mielestäni se on edelleen tärkeä puolustuksen ja luontoarvojen kannalta.

Männistö skulle inte vara ordförande för stadsplaneringsnämnden, om han inte delade stadssrtrelseordförande Risto Rautavas och Jan Vapaavuoris åsikt i Sandhamnfrågan.

Stadsplaneringsnämndens viceordförande Osmo Soininvaara skrev för sin del igår hela två blogginlägg där han argumenterade för att Sandhamn bör bebyggas. I ett fjärde blogginlägg för dagen kommenterade Soininvaara Sibbos medlemskap i Helsingforsregionens trafik:

Varaudutaan siihen, että Sipoo liittyy HSL:n jäseneksi. Sitten päästään seutulipulla landelle (kesämökki Hangelbyssä). Mielenkiintoinen tariffitilanne. Östersundomiin tulee vyöhykeraja, jossa rajoittuvat toisiinsa ykkösvyöhyke (Helsinki) ja kolmosvyöhyke (Sipoo, Kirkkonummi ja Kerava)

Veckans fråga på YLE Östnyland lyder "Om Sibbos historia är all, hur tycker du Sibbo bäst styckas upp?" Bland svarsalternativen finns att hela Sibbo ansluts till Helsingfors, men inte att hela Sibbo ansluts till Borgå. Av de som svarat på frågan anser en klar majoritet att en del av Sibbo skall anslutas till Borgå.
Stadsstyrelsen i Helsingfors godkände på sitt möte igår föredragandes förslag angående ärendet "Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Östersundomin raideliikennevaihtoehdot", som bordlades vid senaste möte. Om ärendet har jag skrivit i inlägget Föredragande håller med. Den 24 september 2011.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar