Halva Sibbo till Stor-Borgå. Den 14 oktober 2011


Yle publicerade igår en text ned rubriken "Stort intresse att planera Sibbesborg". Texten har föranlett några kritiska kommentar. En läsare noterar att det "ju ändå så att Helsingfors kommer att ta över Sibbos södra delar inom en ganska snar framtid" och tycker att Sibbo kommun kunde "lägga ut pengar på något nyttigare än att planera sina marker för Helsingfors". Oberoende av om Helsingfors kommer att ta över Sibbos "södra delar" eller inte, så lär det nog vara med den målsättningen som Helsingfors stadsplaneringskontor inom ramen för den gemensamma generaplanen planerar Majvik och Granö och staden stöder planerna för "Sibbesborg".
I inlägget "Slumområdet Helsingfors. Den 11 september 2011" noterar jag att Helsingfors i samband med den nya kommunreformen lyfter fram kommunsammanslagningen som en lösning på segregering och förslumning. På Helsingfors universitets webbplats publicerades tidigare i veckan en text med rubriken "Metropoli eriytyy – kuntaliitokset pelastavat?". I texten, som handlar om seminariet Helsinki Insight den 7 oktober, kan man bl.a. läsa följande:

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen on absoluuttisesti reilua ja kannattavaa. Syrjäytymiseen vaikuttavat kaavoituksen ja asuntotuotannon lisäksi muun muassa koulutus ja terveydenhoito, ja jos näihin haluaa puuttua, määräävän tahon pitää olla institutionaalisesti riittävän vahva.
– Vaikka Helsingin ja Espoon yhdistyminen ei toisi uusia vuokra-asuntoja Espooseen, espoolaiset joutuisivat kuitenkin maksamaan siitä, että vuokra-asuntoja rakennetaan Helsinkiin.
Det torde vara speciellt Jan Vapaavuori som i riksdagen och inom Samlingspartiet kräver tvångssammanslagningar i samband med den nya kommunreformen. Av kommunminister Henna Virkkunens uttalande i Helsingin Sanomat den 24 september (se "Den enda tvångssammanslagningen. Den 28 september 2011") framgår att kommunministern inte ens tänker föreslå en sammanslagning av Esbo med Helsingfors. Blir inkorporeringen av Esbo igen inte av, så måste Virkkunen liksom föregångaren Hannes Manninen försöka kompensera Helsingfors. Kartan i Helsingin Sanomat den 24 september tyder på att Virkkunen i likhet med Manninen tänker försöka kompensera Helsingfors med den mest åtrådda delen av Sibbo.

Yle publicerade igår kväll en nyhet med rubriken "Ståhlberg: Tre nya starka kommuner i Svenskfinland". Hbl publicerade för sin del en nyhetstext från FNB med rubriken "Ståhlberg: En kommun i Borgå, en i sydväst och en i Österbotten". Borgåbladet publicerade samma nyhet under rubriken "Ståhlberg vill se Stor-Borgå". Här kan man läsa följande:

En kommun i Österbotten, en kommun kring Borgå och en kommun bestående av Väståboland, Kimitoön, Hangö och Raseborg. Det föreslår Kulturfondens förra direktör, professor Krister Ståhlberg som lösning på hur man ska kunna bilda starka svenskspråkiga områden i kommunreformen.

Att östra eller sydöstra Sibbos skulle anslutas till kommunen "kring Borgå" lär vara i Sfp:s intresse, ifall Krister Ståhlbergs modell förverkligas för östra Nylands del. Nedan en kommentar på Hbl.


Borgåbladet har inte hunnit få med Stålbergs uttalanden i dagens tidning, men rubriken på huvudnyheten på paradsidan lyder lika väl "Gränsprat delar åsikterna".

Bbl 14.10 2011 s 3

Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Borgåpolitiker vill starta fusionsprocess".

Bbl 14.10 2011 s 4

I artikeln föreslår Bernhard Edgren att Borgå går ihop med bl.a. "halva Sibbo".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar