Revir. Den 13 junli 2008


Medierna har lämnat mycket av det väsentliga i fallet Sibbo outrätt, men indirekt återkommer man gång på gång till fallet. I fredagens Hufvudstadsblad ingick en kolumn av Magnus Londen. Kolumnen, som har rubrken "Kan knäpp i bollen ...?", handlar om (goda) "knäppar" i allmänhet och bostadsministerns knäpp i synnerhet. Jag citerar

Just den här sommaren tänker jag bara på Jan Vapaavuori när jag läser om dankemit. Denne arrogante helsingforspolitiker från landets självgodaste översittarparti har tydligen fått sin knäpp någon gång under våren försommaren 2008 det borde vara uppenbart för alla vid det här laget.
Från att tidigare ha käkat upp en rejäl bit av Sibbo med ingen annan rätt eller logik än maktens har han förvandlats till en högljudd försvarare av små enheter, mot de 165 megamaloniska köpcentrum och stormarknader som planeras runt om i landet.

Själv finner jag inte Vapaavuoris "knäpp" så oförklarlig. Det finns inte längre rum för några stora köpcentrum i Helsingfors och nya köpcentrum konkurrerar med köpcentra i Helingfors, där ibland Nordens största köpcentrum i östra Helsingfors.

I dagens Hbl ingår en helsidesartikel med rubriken "Nu mäts sydvästra Sibbo" ("Helsingfors vill har exaktare kartor för planeringen"). Artikeln handlar om arbetet med att rita exaktare kartor över området som Helsingfors fått rätt att inkorporera. I artikeln noteras det att "Kartarbetet har genom historien hört till det första som kolonisatörer gör då de erövrar nytt land."

Jag har svårt att tro att Helsingfors verkligen har så bråttom med att få exakta kartor, då det kommer att ta år innan den stora linjefrågan om eventuella spårvägsförbindelser är avgjord. Å andra sidan heter det i Hbl:s artikel att Björnsö och Landbo har hög prioritet i kartläggningsarbetet. På Björnsö och i Landbo har Helsingfors undantagsvis inte utlöst byggnadsförbud. Månne inte karläggningsarbetet även är ett sätt att befästa statsrådets och HFD:s Sibbobeslut. Lantmäteritekninkerna från Helsingfors fastighetskontor har framför allt till uppgift att markera stadens revir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar