Snabb takt. Den 3 juli 2008


Matti Vanhanen skrev på sin blogg den 22 juni 2006, dagen efter Helsingfors stadsfullmäktiges beslut att göra en framställning till ändring i kommunindelningen, följande:

Helsingin hakemus saada maa-alueita Vantaalta ja Sipoolta on perusteltu. Olen puoltanut hanketta odotuksella, että kaupunki on sitten valmis kaavoittamaan ja rakentamaan kunnallistekniikkaa runsaasti. Erityisesti omakotitonttitarjontaa on lisättävä runsaasti. Pitää saada uskottava tuhansien tonttien tarjontanäkymä aikaan ja se pitää kyetä tekemään nyt taloudellisesti. Aluesiirtohanke tulee aikanaa valtioneuvostoon ja silloin selvinnevät täsmälliset liitoksen rajat ja eiköhän siihen mennessä selviä, millä aikataululla Helsinki myös toteuttaa kaavoitushankkeensa. Pelkän maareservin takia tällaista suurta ja vaikeaa päätöstä ei tehdä. Lähtökohtana pitää olla välitön toiminta.

Samma dag som HFD formellt avgjorde fallet Sibbo publicerade Helsingfors stad ett pressmeddelande med rubriken "Kaupunginjohtaja Pajunen: Uuden alueen kehittäminen alkaa pikavauhdilla" ("Stadsdirektör Pajunen: Utvecklingen av det nya området inleds i snabb takt"). Pressmeddelandet hade översatts till svenska innan HFD:s beslut hade publicerats. (Se "Specialsidor. Den 5 februari 2008".) Tala om välitön toiminta! Även i själva meddelandet ges löften om omedelbar utveckling - eller åtminstone planering:

Pajunen lovar att Helsingfors kommer att ta väl hand om servicen för de nuvarande invånarna i inkorporeringsområdet och att staden samtidigt vidtar snabba åtgärder för utveckling av området. Det byggs bostäder och arbetsplatser i området. Den framtida kollektivtrafiken bygger på en förlängning av metron österut.

"Planläggningen och planeringen av kollektivtrafiken inleds omedelbart. Bostads- och trafiklösningarna utförs i så snabb takt som möjligt dock utan att tumma på kvaliteten."

Helsingfors lovar omedelbar planering, men å andra sidan heter det att metrolinjen skall vara klar innan de nya invånarna flyttar in. Enligt Helsingfors egen utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" (som utredningsman Pekka Myllyniemi plagierat) skulle den planerade bebyggelsen i sydvästra Sibbo utan metro föraleda olösliga trafikproblem. Enligt ovannämnda utredning skall förlängningen av metrolinjen från Mellungsbacka till Östersundom vara 6,3 km lång och ha sammanlagt fyra stationer, varav två i "nuvarande" Vanda. Helsingfors har alltså låtit påskina att allt är klart för att sätta igång med "utvecklingen" av sydvästra Sibbo, men den senaste tiden har det i offentligheten framkommit att så minsann inte är fallet.

Före Helsingfors åren 2004 eller 2005 började lobba för en ändring av kommunindelningen var Sibbometron ingalunda ett brådskande projekt. Liskom jag visade i gårdagens blogginlägg "Spårvägsvisioner. Den 2 juli 2008" var det år 2002 inte alls klart att den framtida spårvägstrafiken österut skulle gå genom Östersundom. Men visst fanns förlängningen av metrolinjen till Sibbo med som en alternativ vision redan år 2002. Enligt SAD:s publikation "YTV 2050 - Raideliikenteen pitkän tähtäyksen visiot Helsingin seudulla" (rvisio2 b2002 7) var metron till Östersundom dock inte speciellt brådskande. Metroförbindelsen finns med först i visionerna för år 2040 - 10 år efter järnvägen till Klaukkala och direktförbindelsen till flygplatsen, tjugo år efter västmetron och hela 30 efter Ringbanan. (Se bilden ovan.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar