Ändring i utlåtande. Den 20 april 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsinki haluaa Sipoonkorven eteläosasta retkeilyalueen". Nyheten baserar sig på förslaget till Helsingfors fastighetsnämnds utlåtande om Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. (Se "Två delar. Den 16 april 2010".)


I mitt inlägg "Förslag till Vandas utlåtande. Den 15 april 2010" förundrade jag mig över att stadsplaneringsnämnden och miljönämnden i Vanda föreslogs ge identiska utlåtanden över Forststyrelsens utredning. Förslaget till utlåtande såg ut som ett beställningsarbete, speciellt när det gäller den ekologiska korridoren genom Västersundom. Stadplaneringsnämnden hade sitt möte igår och miljönämnden sammankommer imorgon. Enligt de uppgifter som jag har ändrade stadsplaneringsnämnden sitt utlåtande bl.a. genom att lägga till följande stycke:


Viheryhteyden säilyminen Vantaan alueella Länsisalmessa on turvattava. Metsähallituksen esitys perustuu Uudenmaanmaakuntakaavaan ja Vantaan voimassaolevaan yleiskaavaan ja siinä halutaan säilyttää leveänä säilynyt ekologinen käytävä Länsisalmessa. Vantaan yleiskaavassa alueella on suojeluvarauksia ja LUO-alueita, joiden tulee säilyä rakentamattomina. Helsingin uusien liitosalueiden taajamarakentaminen tulisi toteuttaa niin, ettei se uhkaa viheryhteyttä. Mikäli alueelle toteutetaan raideyhteys, tulee sen asemat sijoittaa arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle ja ohjata näin käyttöpaineet näiden alueiden ulkopuolelle.