Vaalirahoiitajien kuudes tukimies. Den 14 april 2010


I mitt inlägg "Käynyt ilmeiseksi. Den 9 maj 2010" förundrade jag mig över att nyheten om att byggkoncernen Lemminkäinen, dit bl.a. Oy Alfred A. Palmberg Ab hör, misstänks för att ha kanaliserat valbidrag till Centern via Nova Group inte väckt större uppmärksamhet. Samma dag förnekade Matti Vanhanen att Centern tagit emot valbidrag av Lemminkäinen. Idag har valfinansieringshärvan fått desto större uppmärksamhet i Helsingin Sanomat. Helsingin Saniomat har kommit över material som visar att Vanhanen har vetat betydligt mera om finansierärna bakom Kehittyvien maakuntien Suomi, än vad han hittills medgett. Speciellt intressant finner jag en artikel med rubriken "Risto Bono vaalirahoittajien kuudes tukimies".


Jag har på denna blogg tidigare uppmärksammat Vanhanens kopplingar till Bono och Oy Alfred A. Palmberg Ab i inläggen "Riksdagskandidater. Den 5 mars 2007" och "Vanhanen och byggnadsbranschen. Den 13 juni 2008". Bono var ännu år 2007 verkställande direktör för Oy Alfred A. Palmberg Ab, på vars 100-årsfest den 27 februari 2007 Vanhanen höll tal. Bono hade varit byggnadsindustrins representant i den arbetsgrupp som gjorde förslaget till regeringen Vanhanen I:s program för främjande av träbyggande. I själva verket är programmet för främjande av träbyggande (och byggande av egnahemshus) en viktig bakgrundsfaktor till fallet Sibbo. (Se t.ex. "Småhusområde invid metron. Den 11 februari 2007".)Christel Liljeström publicerade igår kväll ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorpi". I inlägget skriver Liljeström att "Vantaa on jo antanut erittäin myönteisen lausunnon." Det torde dess värre inte stämma. Åtminstone finns ett förslag till stadsplaneringsnämndens utlåtande på föredragningslistan för stadplaneringsnämndens nästa möte. Däremot har Suomen luonnonsuojeluliitto och Luonto-Liitto gett utlåtande, "Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä (12.4.2010)" respektive "12.4. Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar