Paras vaihtoehto. Den 12 april 2010
I några blogginlägg har jag noterat att Helsingfors inte ämnar ge något utlåtande om Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog inom utsatt tid. Nu finns ett förslag till utlåtande från Helsingfors sida äntligen i föredragningslistan för miljönämndens möte den 20 april. Ur föredragningslistan framgår att Helsingfors har fått förläng tid att ge ett utlåtande. Nytt datum är den 18 maj. Av miljönämnden och andra nämnder har Helsingfors begärt ett utlåtande före den 24 april.


Miljöministeriet har sänt brevet med en begäran om utlåtande förutom till Helsingfors stad till en lång rad av mottagare.I miljönämndens föredragningslista ingår ett förslag till nämndens utlåtande. Jag återger här valda bitar:


Vaihtoehto 3, laaja kansallispuisto, kattaisi ainutlaatuisen kokonaisuuden erilaisia luontotyyppejä maan suurimman väestökeskittymän tuntumassa. Tämä vaihtoehto on myös suunnittelun ja hoidon kannalta selkein ratkaisu. Vaihtoehdossa 2 jouduttaisiin kokeilemaan luonnonsuojelulain 22 §:n toimivuutta ensimmäistä kertaa. Myös opastuksen ja valvonnan järjestämisessä yhtenäinen hallinto on eduksi.

Pitkällä aikavälillä paras vaihtoehto onkin n:o 3, jos Natura-arvioissa päädytään kansallispuistoratkaisun haitattomuuteen Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueella. ...


Östersundomin kaavoituksen yhteydessä joudutaan tarkastelemaan kaavan suhdetta Natura-alueisiin luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Tässä menettelyssä ratkaistaan näiden suojelualueiden ja rakennettavien alueiden väliset etäisyydet ja siten paljolti rakennettavien alueiden sijoittelu ja mitoitukset. Ennen tätä prosessia ei ole mielekästä laajentaa kansallispuistoa Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueelle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar