En Sibbo. Den 2 april 2010
År 2006 kände sig beslutsfattarna i Esbo tvungna att ge efter för Helsingfors krav på en metrolinje. Skrämselhicka fick man speciellt av fallet Sibbo. Behovet av en förlängning av metrolinjen österut och Sibbos påstådda vilja till samarbete angående metron var ju centrala motiveringar till den föreslagna ändringen i kommunindelningen. En konkret följd av västmetron är planerna för Björkholmen vid gränsen mellan Helsingfors och Esbo. Helsingfors utarbetar för tillfället en delgeneralplan för Björkholmen. Ett utkast finns för tillfället till påseende.


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "NJK vill bygga fler båtbryggor i Esbo". Egentligen skall Nyländska jaktklubben NJK bygga en ny hamn vid Björkholmen, men NJK vill ha en större hamn och då måste man gå över gränsen till Esbo. Att NJK vill utvidga hamnen på andra sidan gränsen är inte så anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är däremot att redan Helsingfors stad i sina planer gått över gränsen utan att kontakta Esbo. Jag citerar ur artikeln:- Precis som alla andra har vi nu möjlighet att komma med synpunkter. Men jag utgår från att Helsingfors har tänkt samarbeta med oss, och bara inte hunnit ta kontakt.
Tanken var att hela Björkholmen skulle rymmas inom Helsingfors.
- Men den här lösningen ger oss bättre möjlighet att planera, förklarar Mikko Reinikainen , arkitekt och Helsingfors stads projektchef för Björkholmen.
I vilket skede hade ni tänkt kontakta Esbo?
- Det är nu bara ett förslag det här. Självklart är det en förhandlingsfråga mellan städerna. Utan en särskild detaljplan från Esbos sida blir det här förstås omöjligt.
Ni är inte sugna att flytta på gränsen lite, som ni gjorde i Sibbo?
- I det här fallet är gränsen ju bara en linje i vattnet. Men det finns inga skäl att flytta den. Det är en fråga som är lite väl känslig.

På första sidan i tidningen drar man direkta paralleller till fallet Sibbo. Rubriken lyder "Helsingfors tar för sig också på Esbos mark" och texten börjar med frågan "Håller Helsingfors på att göra en Sibbo i Esbo?"

Google+ Followers