Inget utlåtande. Den 5 april 2010

Jag har inte hittat någonting intressant på föredragningslistorna för denna vecka. Utedningarna om de alternativa spårvägsförbindelse till Östersundom dröjer fortfarande. Inte heller har jag hittat något ärende med förslag till utlåtande om Forststyrelsens förslag till nationalpark eller skydd av Sibbo storskog. Enligt de uppgifter som jag har hade Forsstyrelsen begärt utlåtanden senast till den 15 april. Då Helsingfors stadsstyrelses utlåtanden brukar basera sig på de berörda nämndernas utlåtande, torde stadsstyrelsen i Helsingfors nu inte hinna ge något utlåtande inom utsatt tid. Inte heller ser det ut som om man skulle ta upp ärendet nästa vecka vare sig i Vanda eller Sibbo.


Man behöver inte vara allt för konspiratoriskt lagd för att misstänka att Helsingfors har begärt att grannkommunerna inte ger något utlåtande i detta skede. Helsingfors ståndpunkt har hela tiden varit att gränserna för Sibbo storskog kan definieras först i samband med planeringen av området. I Helsingfors hade man hoppats på att, formellt tillsammans med Vanda och Sibbo, kunna bestämma gränserna för Sibbo storskog genom en gemensam delgeneralplan. Den gemensamma delgeneralplanen låter dock vänta på sig, om den alls någonsin blir av.