Mitä ovat ekologiset käytävät? Den 11 april 2010
På Forststyrelsens webbplats finns en sida med rubriken "Kysymyksiä ja vastauksia Sipoonkorven kehittämisestä". En av frågorna som besvaras här lyder "Mitä ovat ekologiset käytävät?" Forststyrelsen ger följande svar:


Sipoonkorven alueelle suunnitellut ekologiset käytävät ovat rakentamattomina säilytettäviä, virkistyskäyttöön sopivia maa-alueita, jotka yhdistävät erillään olevia luontokehteita. Ekologiset käytävät ovat jo Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa sekä Vantaan yleiskaavassa eli ne eivät olleet selvityksessä uusi esitys. Ekologisten käytävien toteutus ei riipu siitä, tuleeko alueelle kansallispuisto vai ei.


Det här hade kanske varit någonting för Helsingfors beslutsfattare att beakta innan man beslöt sig för att betala ett kvadratmeterpris på 22,6 euro för skog som enligt Forststyrelsen utgör en ekologisk korridor oberoende av om nationalparken förverkligas eller inte.Att Helsingfors ville betala ett så högt pris för det aktuella området Silasskog torde delvis förklaras av att det finns planer på en metrostation på området. Om det finns någon juridisk bindande landskapsplan eller motsvarande för inkorporeringsområdet är det visserligen ingen som vet före saken prövats i rätten. Den eventuella metrolinjen förutsätter emellertid även ett stationsområde i Gubbacka i Västersundom. Detta område är entydigt definierat som en del av en ekologisk korridor i så väl landskapsplanen för Nyland som i generalplanen för Vanda.

Bilden nedan publicerades i Helsingin Sanomat den 20 februari.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar