Bordlagt. Den 23 april 2010


Helsingfors förvaltningscentral hade av nämnderna bett om utlåtande om Forsstyrelsens utredning om Sibbo storskog före den 23 april, men stadsplaneringsnämnden i Helsingfors bordlade ärendet på sitt möte igår. Ärendet är uppenbart känsligt, vilket framgår av att Osmo Soininvaara inte nämnt ett ord om ärendet eller utredningen på sin blogg.


Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en text med rubriken "Sipoo kannattaa yhtenäistä Sipoonkorpea maalta merelle". Sipoon Sanoma skriver att "Sipoon kunnan mielestä on tavoiteltavaa, että Sipoonkorpi säilyy mantereelta merelle yhtenäisenä." Kommunstyrelsen i Sibbo ändrade på föredragandens förslag till utlåtande. Förslaget till utlåtande var mycket försiktigt. (Se "Tomt utlåtande. Den 10 april 2010".) I det antagna utlåtandet noteras däremot bl.a. att "Ekologisia yhteyksiä tulee vaalia mm. turvaamalla riittävät yhteydet moottoritien yli ja ali meren ja sisämaan välillä." Sibbo utlåtande finns nu på Internet som en bilaga till mötesprotokollet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar