Interaktivitet. Den 8 april 2010


Förra veckan frågade Helsingin uutiset på tidningen webbplats om man borde bygga metro till Östersundom. (Se "Pitäisikö? Den 31 mars 2010".) På paradsidan till det senaste numret av tidningen finns resultatet. Själv röstade jag naturligtvis nej, men med tanke på motiveringarna till inkorporeringen borde Helsingfors vara moraliskt förpliktigat att bygga metrolinjen till Östersundom. Egentligen är det i första hand Vanda som bör tillfrågas om metron. Ritas inte metron genom Västersundom ut på den gemensamma delgeneralplanen kan metrolinjen inte förverkligas.


Kommunförbundet skriver på sin hemsida allmänt om den i den nya markanvändnings- och bygglagen definierade möjligheten till gemensamma delgeneralplaner:


Beslutsfattandet om en gemensam generalplan i ett gemensamt organ eller motsvarande kan försvåra det lokala engagemanget, bland annat kommunfullmäktiges engagemang i planen. Därför är det viktigt att beredningen och arbetet på att finna gemensamma lösningar sker så interaktivt som möjligt.


När det gäller den gemensamma delgeneralplanen för Helsingfors, Vanda och Sibbo har beredningen hittills varit allt annat än interaktiv. Helsingfors vill inte publicera utredningarna om spårvägsalternativ för Östersundom och det är svårt att avgöra om den gemensamma delgeneralplanen överhuvudtaget är aktuell.


Med interaktivitet syftar Kommunförbundet knappast på gallupar på webben, men webbfrågan på Helsingin uutisets webbplats är i själva verket en av ytterst få möjligheter som invånarna hittills erbjudits att ta ställning till planeringen av inkorporeringsområdet. Någon verklig betydelse har resultatet av webbfrågan naturligtvis inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar