Ärendet bordlades. Den 12 oktober 2010


Stadsstyrelsen i Vanda bordlade på sitt möte igår ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen". Yle har på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Vantaa ei luota Östersundomin suunnittelua virkamiehille". Bilden som publicerats med nyheten är från Husö, där Helsingfors planerat "upprusta" bryggan, som är en del av gårdsmiljön. (Se "Östersundom idrottsplatser. Den 6 oktober 2010".) Yle har använt samma bild med nyheten "Luonnonsuojelijat: Östersundomista päättää pieni virkamiesjoukko" från den 7 oktober.

Google+ Followers