Sipoonkorpeen tulossa kansallispuisto. Den 11 oktober 2010


I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorpeen tulossa kansallispuisto". Artikeln baserar sig delvis på Finlands naturskyddsförbunds pressmeddelande "Sipoonkorpeen tulee kansallispuisto". Pressmeddelandet publicerades på tidningens webbplats i sin helhet den 2 oktober. (Se "Undergrävda ekologiska korridorer. Den 3 oktober 2010".)Google+ Followers