Östersundomin yhteinen yleiskaava. Den 7 oktober 2010Yle har idag på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Luonnonsuojelijat: Östersundomista päättää pieni virkamiesjoukko". Nyhetsartikeln handlar om gårdagens beslut i Helsingfors stadsfullmäktige om en gemensam generalplan för Östersundom, men även om det kotroversiella projektet på Husö. Jag återger slutet av artikeln:


Kiistaa Talosaareen suunnitellusta uimarannasta
Yksi osoitus virkamiesten puuhailusta ennen poliittisia päätöksiä on luonnonsuojelijoiden mukaan tapaus Talosaari.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys väittää, että kaupungin rakennusvirasto yritti salaa ruopata Östersundomin Natura-alueiden reunaa Talosaaressa. Kaupunkisuunnittelu- ja liikuntavirastot aloittivat heinäkuussa siellä tienrakennuksen ilman asianmukaisia lupia.
Talosaareen on suunnitteilla uimaranta ja venelaituri. Niistä ei ole luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan olemassa lautakunnan, valtuuston eikä kaupunginhallituksen päätöstä. Yhdistys myös muistuttaa, että uimarannan lähin taajama on noin viiden kilometrin päässä.
– Mikään ei puolla sitä, että sinne pitäisi laittaa uimaranta tai vuorovenelaituri. Eihän siellä ole mitään tarvetta tällaiselle, toteaa Mikkonen.
ELY-keskus antoikin kaksi viikkoa sitten lausunnon, jossa katsottiin että uimarannalle ja laiturille on haettava vesilain mukaista lupaa. Luonnonsuojeluyhdistys ei usko, että lupaa heltyy Natura-alueen viereisen rannan ruoppaukseen.
Luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kaupungin etukäteispuuhailu Talosaaressa on osoitus siitä, että se pyrkii heikentämään alueen luontoarvoja ja siten vaikuttamaan Östersundomin suunnitteluun.
– Kun tämä pieni virkamiesryhmä ontehnyt valmiit suunnitelmat, niin niitä on hyvin vaikea alkaa muuttamaan enää.
Helsingfors stadsfullmäktige godkände igår initiativet till en gemensam generalplan för Östersundom med omnejd tillsammans med följande kläm:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myös mahdollisen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin.

Klämmen godkändes med 45 röster. Klämmen skiljer sig klart från stadsstyrelsens tillägg
"Suunnittelussa tutkitaan sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuvat kaupunkirakenteet".


Behandlingen av det aktuella ärendet inleddes med biträdande stadsdirektör Kaj Hannu Penttiläs presentation av den gemensamma generalplanen för Östersundom.Penttilä framhöll att det hade varit att ansluta Granö, som till största delen ägs av Helsingfor stad, till Helsingfors i samband med inkorporeringen, men att man gick in för en princip enligt vilken ön inte anslöts till Helsingfors. Enligt Penttilä skulle det vara Sibbo som tagit initiativet att ansluta Majvik till den gemensamma generalplanen.
Google+ Followers