Planläggningssektionen godkände förslaget. Den 15 oktober 2010Planläggningssektionen i Sibbo godkände på sitt möte i onsdags utvecklingsdirektörens förslag att tacka ja till Helsingfors initiativ till en gemensam generalplan för Östersundom med omnejd. Detta framgår ur föredragningslistan för Sibbo kommunstyrelses möte den 19 oktober. Beslutet är med tanke på det politiska klimatet i Sibbo föga överraskande. Kommunstyrelsen föreslås i sin tur föreslå för kommunfullmäktige i Sibbo att Sibbo kommun deltar i uppgörandet av en gemensam generalplan för Östersundom enligt Helsingfors stads framställan. Tar kommunfullmäktige på sitt nästa möte ställning till tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag, så hinner Sibbo svara på Helsingfors initiativ före Vanda.


I samband med Sibbofrågan framställdes det som ett problem att Sibbo och Helsingfors hörde till olika landskapsförbund. Nu när de två kommunerna från och med årsskiftet hör till samma landskapsförbund vill Helsingfors köra över landskapsplanen och landskapsförbundet. I sitt anförande vid Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 6 oktober motiverade Osmo Soininvaara den gemensamma generalplanen med att den ger möjlighet för Helsingfors att planera utan att behöva förhandla med Esbo. Man kan fråga sig om en gemensam generalplan för Storöstersundom motsvarar lagstiftarens avsikt. Tänk om Esbo i sin tur gör upp en gemensam generalplan med Nurmijärvi? Knappast skulle miljöministeriet godkänna en dylik generalplan.

Google+ Followers