Gröna värden. Den 10 oktober 2010


Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry - Helsingfors naturskyddsförening rf har uppdaterat sin hemsida, med länkar till föreningens meddelanden i anknytning till byggnadsarbetet på Husö. På startsidan länkar man till meddelandena "Kaupunki yritti ruopata salaa Natura-alueen reunaa", "Helsinki rakentaa laittoman tien virkistysalueella" och "Helsinki hakkasi laittomasti Talosaaren virkistysalueella". Jag vill ytterligare tipsa om utlåtandet "Helsyn lausunto Talosaaren toimenpidelupahakemuksesta 22.9" och meddelandet "Valta Östersundomin yleiskaavasta kuuluu asukkaille ja valtuustoille".

Det är intressant att notera att när naturskyddsorganisationerna i Östersundom försvarar traditionella gröna värden, så är en av de svåraste motståndarna De gröna med Osmo Soininvaara i spetsen. Och då gäller det inte bara naturskydd, utan i högsta grad även öppenheten i beslutsfattandet.

Som bilaga till anmälningsärendena för Helsingfors fastighetsnämnds möte möte den 7 oktober finns dokumenten "Östersundomin yhteisen yleiskaavan OAS:n luonnos", "Östersundomin yhteisen yleiskaavan työohjelma" och "Alustava sopimusluonnos Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi". Dokumenten har redan godkänts av nämnden den 10 augusti och senast av fullmäktige den 6 oktober, men i föredragningslistan noteras endast stadsstyrelsen beslut från den 13 september där man även antog tillägget "Suunnittelussa tutkitaan sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuvat kaupunkirakenteet." Det är väl i princip stadsplaneringnämndens ansvar att kontrollera att stadsplaneringskontoret noterar tillägget, men knappast får tillägget några praktiska följder, eftersom man redan utrett modeller som bygger på snabbspårvagnsalternativen. Däremot torde tillägget ha gjort det lättare för De gröna att godkänna initiativet till en gemensam generalplan.

Google+ Followers