Till följande möte. Den 26 oktober 2010


Kommunfullmäktige i Sibbo skall på sitt möte den 1 november ta ställning till förslahet på en gemensam generalplan för Östersundom med omnejd. I Föredargningslisten finns inget förslag, men underförstått torde förslaget vara att liksom kommunstyrelsen den 19 oktober och planläggningssektionen den 13 oktober godkänna Helsingfors initiativ.


Vad fullmäktige besluter kan formellt sakna betydelse, då förslaget inte ser ut att godkännas i Vanda. På sitt möte den 11 oktober beslöt kommunstyrelsen i Vanda att bordlägga ärendet till följande möte, men ärendet fanns inte med på föeredragningslistan för gårdagens möte. Bakom kulisserna torde det försigå förhandlingar, men det lär vi inte få veta någonting om. Helsingin Sanomat förmedar, liksom stadsplaneringskontorest webbplats för Östersundom-projektet, bara propaganda för projektet.


Man kan fråga sig varför Helsingfors lägger fram ett förslag som man borde veta att beslutfattarna i Vanda inte kommer att godkänna. Kanske man från Helsingfors sida rentav gärna ser att Vanda fungerar som en bromskloss, som man skylla på när planeringen av Östersundom dröjer?
Google+ Followers