Simstrand utan muddrings- och åtgärdstillstånd. Den 8 oktober 2010Borgåbladet har idag publicerat en nyhetstext med rubriken "Helsingfors för samarbete i Östersundom". Tidningen noterar även de kontroversiella planerna på en badstrand på Husö och skriver att Helsingfors idrottsverk "har haft för avsikt att bygga en simstrand utan att söka muddrings- och åtgärdstillstånd.
Helsingin Sanomat har idag publicerat en notis med rubriken "Helsinki hyväksyi Östersundomin suunnitelmat".


Yle publicerade igår kväll en artikel med rubriken "Helsingforspolitiker dryftade gemensam Östersundomplan".I gårdagens blogginlägg "Östersundomin yhteinen yleiskaava. Den 7 oktober 2010" presenterade jag biträdande stadsdirektör Kaj Hannu Penttiläs presentation av den gemensamma generalplanen för Östersundom. I bild nummer 11, "Rakennemallitarkastelu kaavoituksen pohjaksi" ingår många kartor ovanpå varandra. Här finns även en modell som bygger på det aktuella alternativet mutkametro.


Vanda stadsstyrelse skall på sitt möte i måndag behandla ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen".Google+ Followers