600 hektar mot 4 hektar. Den 1 oktober 2010


I dagens nummer av Helsingin sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsinki haluaa vaihtaa Sipoonkorven maita". Helsingfors stad vill enligt artikeln byta bort 600 hektar i Sibbo storskog motsammanlagt 4 hektar i Hermanstad och Malmgård. Det handlar om två fastigheter som staten redan tidigare erbjudit staten.Rubriken på huvudnyheten på paradsidan av gårdagens nummer av Helsingin Sanomat lyder "Metro joutuu sopeutumaan Sipoonkorven ekokäytäviin".


Speciellt anmärkningsvärt finner jag det att Tuomas rajajärvi på paradsidan plötsligt hävdar att de ekologiska korridorerna passar in i stadens planer ("istuvat kaupungin suunnitelmiin").


Rubriken inne i tidningen lyder, liksom jag redan noterade i gårdagens blogginlägg, "Lehtomäki: Sipoonkorven ekokäytävät turvataan". Jag cietarar ur artikeln:


Hallituksen eilen linjattu tahto kuitenkin on saada mukaan myös Helsingin omistamia maita. Niitä hankittaisiin maavaihdoin eli antamalla tilalle valtion maita.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvi ei näe asiassa ongelmaa, sillä kyseisillä alueilla ei ole rakentamispaineita.

"Maankäytön suunnittelun kannalta on periaatteessa luontevaa, että alueet tulisivat osaksi kansallispuistoa", Rajajärvi kommentoi tuoreeltaan keskiviikkona.

Dess värre är är det någonting som inte stämmer. Tuomas Rajajärvis uttalande stämmer inte alls överens med vad han tidigare i år sagt i Helsingin Sanomat. Inte stämmer hans uttalande heller överens med Helsingfors utlåtande över Forsstyrelsens förslag till nationalpark. Om de ekologiska korridorerna som bör tryggas skulle representera de områden som på Helsingin Sanomats kartamarkerats som ekologiska korridorer, kunde man med det samma glömma metrolinjen i allmänhet och det aktuella alternativet mutkametro med det samma.Jag vill i sammanhanget passa på att påminna om Helsingin Sanomats artikel "Sipoo ei halua Helsinkiä metsiinsä" från 14.1.2006. Här anses det minsann föreligga ett tryck på skogen (korpi). Jag citerar:

Pajusen mukaan Vuosaaren sataman avaamisen myötä pääkaupunkiseudun rakenteessa tapahtuu merkittävä painopisteen muutos kohti itää.

"Silloin ei ole järkevää, että pääkaupunkiseudun, Helsingin, Vantaan ja Keravan rajalta alkaa tällainen erämaa."

Luoma kuuntelee Pajusta ja plärää kalenteriaan. "Tämä vastaa kyllä menneen maailman Sipoo-kuvaa", hän kuittaa.

"Etelä-Sipoosta keskusteltaessa johtaa harhaan se, että siinä ei huomioida Sipoonkorpea. Se antaa väärän kuvan, ettei täällä olisi kuin metsää ja korpea vain", Luoma selittää.

Luoman mukaan Sipoo haluaa säilyttää yli 7000 hehtaarin kokoisen Sipoonkorven talousmetsänä. Helsingin maanomistuksista merkittävä osa on juuri siellä.

Helsingfors plötsliga vändning är åtminstone inte enbart ett missförstånd från Helsingin Sanomats sida. Tvärtom förefaller tidningen förmedla de signaler som Helsingfors just nu vill ge. Helsingfors stad publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Apulaiskaupunginjohtaja: hallituksen linjaus Sipoonkorvesta lähtölaukaus neuvotteluille". Här prisar biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä regeringens linje. Nyheten om att Helsingfors vill byta bort mark spred sig snabbt i medierna.


Svenska Yle publicerade igår på en eftermiddagen en nyhet med rubriken "Helsingfors vill slippa nationalpark".

Tidigare hade Yle på samma adress publicerat en text med rubriken "Regeringen överens om Sibbo storskog"
Finska Yle publicerade igår på eftermiddagen en text med rubriken "Helsinki haluaa luopua Sipoonkorven maista".I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Regeringen tog ställning för nationalpark". Borgåbladet noterar att De gröna genom Tuija Brax vill ta hem äran.

På De grönas webbplats publicerades igår ett blogginlägg av Tuija Brax under rubriken "Sipoonkorvesta tulee kansallispuisto!"
I ett inlägg med rubriken "Jätevesiä ja Talvivaaraa – ei! Nyt tarvitaan parempaa luettavaa" på Greenpeaces blog förhåller man sig skeptiskt till gårdagens nyhet.
I diskussionsspalterna på Helsingin Sanomats webbplats lyckades man få frågan om Sibbo storskog till en språkfråga. Argumenten låter mycket bekanta.


Google+ Followers