Aina Hakunilaan. Den 11 februari 2011I gårdagens blogginlägg "Metrostadsdel utan metro. Den 10 februari 2011" skrev jag om Kimmo Kiljunens "kolumn" med rubriken "Itämetro Hakunilaan". "Kolumnen" ingår i dagens nummer av Helsingin Sanomat som en insändarartikel under rubriken "Itämetroa kannattaisi jatkaa aina Hakunilaan". Rubriken är något märklig och vilseledande, för en östmetro som fortsätter till Håkansböle är ingen östmetro i den aktuella betydelsen. I varje fall kan metrolinjen från Mellungsbacka inte fortsätta både till Östersundom och Håkansböle i Vanda, fastän båda alternativen finns inritade i landskapsplanen för Nylands förbund. (Se ovan.)
I mitt inlägg "Östmetron till Håkansböle. Den 2 januari 2011" noterade jag att Tuomas Rajajärvi från Helsingfors stadsplaneringskontor i november 2008 presenterade ett alternativ för metrolinjen från Mellungsbacka via Västersundom till Håkansböle. (Se ovan.) Denna metrolinje skulle, liksom Kiljunen nu föreslår, kompleteras med en metrolinje österut från Nordsjö. Ännu i Sito Oy:s metroutredning, som blev färdig ifjol, undersöker man som ett alternativ en metrolinje från Nordsjö österut kompleterad med en linje från Mellungsbacka till Västersundom. I själva verket torde den nu aktuella linjen mutkametro ha uppkommit ur denna modell. (Se "Effektiv markanvändning på Husö. Den 12 september 2010".) Linjen mellan Mellungsbacka och Västersundom verkar här dock dragen utan att man tagit i beaktande behovet av att förlänga linjen norrut till Håkansböle.Google+ Followers