Tröga markaffärer. Den 15 februari 2011


I gårdagens blogginlägg "Hack. Den 14 februari 2011" berättade jag om ett inslag i Radio Vega Huvudstadsregionen. Inslaget baserade sig på samma material som ett långt längre inslag i TV-nytt igår kväll. Inslaget handlade om de "tröga markaffärerna" i Östersundom. Yle publicerade på kvällen även en artikel med rubriken "Tröga markaffärer i Östersundom". Här kan man bl.a. läsa att "Hittills har staden gjort 25 markköp, allt som allt 60 hektar. "I nyhetsinslaget "Markaffärer i Östersundom går trögt", som kan ses på Yle-arenan, låter Matti Visanti förstå att man måste välja mellan att skydda Sibbos storskog och skyddaNatura 2000-områdena vid stranden. Att Visanti vill offra fågelvikarna förblir inte oklart. I sändningen kan man dessutom se en karta "Rannikko1" med planer på tät bebyggelse vid stränderna, inte mins på Husö.I inslaget intervjuas även Berndt Nordman från Natur och miljö, som vill ha en nationalpark som knyter samman Natura-områdena i söder med den egentliga storskogen. I inslaget berättas det dessutom att Helsingfors naturskyddsförening gör skuggplanering eller en skuggplan som motvikt till den generalplan som görs upp för Östersundom som bäst.

Google+ Followers