Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu. Den 8 februari 2011

På Helsingfors stadspklaneringskontors webbplats för Östersundom finns flera utredningar spom redan borde vara färdiga listade som "Tekeillä olevat selvitykset". Bland dessa finns utredningen "Majvikin metron esiselvitys". I dokumentet "Östersundomin yhteinen yleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2011" listas utredningarna dock under kategorin "yleiskaavaluonnosta varten on tähän mennessä tehty". Här nämns även en utredning vid namnet "Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu", som inte finns omnämnd på stadsplaneringskontorets webbplats.Inför stadsplaneringsnämndens möte om två veckor förväntas man skall offentliggöra ett större antal utredningar. På föredragningslistan för nästa möte finns däremot inte mycket att nämna i detta sammanhang. Som bilaga ingår dock ett dokument med titeln "Helsingin osa-alueiden tyypittely väestöennusteen ja saavutettavuuden perusteella". Här kan man man bl.a. se att befolkningen i Landbo eller stadsdelen Ulltuna beräknas minska fram till år 2020.Google+ Followers