Utopiskt. Den 22 februari 2011På paradsidan till dagens nummer av Helsingin Sanomat finns ett stort flygfotografi över Östersundomområdet med rubriken "Tänne nousee uusi kaupunki".Helsingin Sanomat har reserverat en hel sida för nyheter i anknytning till publiceringen av utkastet till generalplan för Östersundomområdet. Rubrikerna lyder "Tulossa 10 000 pientaloa", "Itämetron rakennus voi alkaa vuonna 2015", "Suuri osa asunnoista on kaupunkipientaloissa", "Sipoonkorven eteläraja vedetään nyt" och "HS kysyi asukkaiden mielipidettä suunnitelmista".
'
På en förenklad karta över utkastet till generalplan har Helsingin Sanomat döpt om metrostationen Östersundom till Sakarinmäki medan stationen som tidigare hette Gumböle har döpts om till Östersundom. Dessutom har stationen ei vielä nimeä fått namnet Västerkullan kartano. På kartan har bostadsområden markerats i grönt!Hufvudstadsbladet har inte publicerat någonting om utkastet till generalplan på sin webbplats, men i dagens tidning har man reserverat nästan ett helt tabloid-upplsag. Huvudrubriken lyder "Jungfrulig mark bryts i Östersundom". En mndre artikel har rubriken "'Planen verkar utopisk'"

Rubriken i dagens nummer av Borgåbladet lyder "Jättebyggande i Östersundom".
I Uudenmaan uutisets nyhetssändning igår ingick ett inslag om den gemensamma generalplanen för Östersundomområdet. I inslaget presenterade Tuomas Rajajärvi vionen av bebyggelse intill merolinjen en zon längs kusten "Kirkonummelta aina tänne Porvooseen asti". Att Östersundom skall byggas längs kusten och vara "havsnära" framgick på flera sätt.I dokumentet "Östersundomin yleiskaavaluonnos: Selostuis", som är en av de många utredningar och rapporter som Helsingfors stadsplaneringskontor publicerade igår, inleds en sammanfattning enligt följande:


Under de senaste årtiondena har Helsingforsregionen vuxit västerut och norrut. För att säkerställa en balanserad utveckling också i framtiden beslutade statsrådet 28.6.2007 att ansluta den sydvästra delen av Sibbo och den s.k. Västerkullakilen i Vanda till Helsingfors.


Jag har i flera blogginlägg visat att påståendena om en ovannämnd obalans i samhällstrukturen är en vanföreställning, som delvis bygger på det faktum att kusten i Nyland inte går exakt i riktning från öst till väst. (Se t.ex. "Balans. Den 27 november 2006", "Perspektiv. Den 2 december 2006" och Väderstreck. Den 13 mars 2007".) I Kyrkslätt är kusten huvudsakligen obebyggd, vilket framgår av en karta i dokumentet "Sipoonkorpi ja Östersundom:Suunnittelun lähtökohdat", som även publicerades igår. Må vara att kartan visar situationen å3 1975. (Se nedan.)
Helsingin uutiset publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Metro vaatii tiheästi taloja Östersundomiin". I artikeln kan man bl.a. läsa följande:


Etelässä koskemattomiksi jäävät rantojen Natura-alueet, joita on noin kymmenen kilometriä rantaviivasta.

–Lähdimme siitä, että Naturan reunaan voidaan rakentaa kiinni. Emme ole jättäneet ”suojelualueen suojavyöhykettä”, Helsingin kaupunkisuunnittelun päällikkö Tuomas Rajajärvi linjaa.

Merenrannat ovat maannousemisen myötä ruovikoituneet siinä määrin, että entinen merenpohja kasvaa paikoin leppää.

–Nämä alueet on tarkoitus avata vedelle, vaikka siitä tulee kallis projekti, kertoo projektipäällikkö Matti Visanti. ...

–Pääkaduille jätetään raidevaraus, Visanti toteaa.

Teoriassa on mahdollista, että metron korvaa vielä pikaraitiotie, joka kulkee mukana suunnitelmissa.

Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Östersundom tulossa käsittelyyn". I inlägget visar han ingen förståelse för naturskyddsföreningarnas krav på ekologiska korridorer.


Natura-alueilta ulottuu Sipoon korpeen viherkäytäviä, mutta ne ovat melko kapeita. Niin kapeita, etteivät ainakaan hirvet niitä tule käyttämään. Itse en pidä perusteltuna kaavoittaa aluetta hirvien ehdoilla – hirvihän on riistaeläin eikä mikään uhanalainen laji, eikä oikein viihdy kaupunkiympäristössä – mutta minulle ympäristöjärjestöt ovat vakuuttaneet, etteivät heidän ehdotuksensa perustu hirviensuojeluun.

Soininvaara skrev igår även ett annan inlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.2.2011". Här medger han att De gröna är splittrade, eller indirekt att hans egna visioner saknar den gröna gruppens stöd:

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos

Tästä tulee vihreille vaikea asia, koska kaksi vihreätä periaatetta iskevät voimakkaasti toisiaan korville. Alueen luonnonsuojelu, Natura ja Sipoonkorpi vastaan raiteisiin tukeutuva pientalovaltaiseksi kohtalaisen tiivis kaupunkirakenne. Minusta näistä on tehtävissä hyvä kompromissi, mutta jotkut toiset saattavat olla eri mieltä.


Själva förslaget som stadsplaneringsnämnden skall ta ställning till på sitt möte i torsdag är mycket kort:


Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineiston asettamista nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.

De gröna i Vanda publicerade igår Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijats pressmeddelande med rubriken "Näpit irti Östersundomista". Jag citerar ur meddelandet:


ViNOVa vaatii, että mikäli Östersundomiin rakennetaan, se tulee tehdä tiiviisti ja leveät viherkäytävät turvaten. ”LUO-alueille ei saa rakentaa, ja niiden turvaamiseksi Vantaan tulee luopua Länsisalmen metroasemasta, sillä sen ympärille tuleva asutus uhkaisi arvokkaita luontoalueita ja viheryhteyksiä.” perustelee ViNOVan puheenjohtaja Juhis Ranta

Itämetroon ei näillä näkymin ole varaa vielä vuosikymmeniin, mikä on ongelma koko alueelle. ”Jos sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä ei ole käytettävissä ihmisten muuttaessa alueelle, oppivat ihmiset pendelöimään omilla autoillaan alusta alkaen. On huonoa suunnittelua jättää joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen myöhemmäksi”, moittii ViNOVan varapuheenjohtaja Otto Absetz.


Helsingfors har idag på stadens webbplats publicerat en nyhet med rubriken "Suunnitelma: Östersundomiin 65 000 asuntoa ja kuusi metroasemaa".

Google+ Followers