Majvik Maankäyttösuunnitelma. Den 20 februari 2011


På Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR:s webbplats kan man läsa om en kartläggning av grunden i Östersundom och ett område som hör till Vanda. Här heter det att "Östersundomin (aikaisemmin nimellä Sipoon ja Vantaan liitosalue) maa- ja kallioperätietojen hankkiminen rakennettavuuden arviointia varten on erittäin suuri haaste." Jag passar på att notera denna utredning nu, för nästa vecka förväntas Helsingfors stadsplaneringskontor publicera ett flertal utredningar i anslutning till den gemensamma generalplanen för Östersundom med omnejd. Helsingfors stad lär i morgon måndag hålla en presskonferens där man presenterar ett utkast till en generalplan. I så fall är det raskt jobbat, med tanke på att Östersundomkommitén hade sitt första möte för mindre än tre veckor sedan ...
På Internet hittar man nu även en rapport eller dokument med titeln "Majvik Maankäyttösuunnitelma - 9.2.2011" i tre delar. Några länkar till dessa dokument har jag däremot inte hittat, men så är pdf-dokumenten även skapat först den 10 februari och uppdaterat ännu den 15 februari.I del 1 (det första dokumentet) hittar man bl.a. kartor med de komiska hack, som är identiska med de som jag tidigare uppmärksammat.


I del 2 hittar man bl.a. fyra utkast för Majvik. Samtliga fyra alternativ bygger på en metrolinje som fortsätter österut från Majvik.
I del 3 hittar man utvecklade planer utgående från de tre alternativa placeringarna av metrolinjen.


Två alternativ har utvecklats ytterligare i en "tredje etapp".


Så sent som den 8 februari har man slutligen valt det första av de två ovannämnda alternativen.I en fjärde del är en sammanfattning av de tre ovannämnda delarna, men man hittar här även lite nytt material. Speciellt hittar man här en plan över i vilken ordning planerna skall förverkligas.
I ovannämnda rapport refereras bl.a. till "Majvikin metron esiselvitys. Sito / arkkitehtitoimisto Jukka turtiainen / Helsingin kaupunki / Sipoon kunta 5.1.2011". Få se om denna utredning publiceras imorgon. I väntan på publiceringen kan man läsa om metroutredningen i Sito tänään #34 (december 2010).


Google+ Followers