Kanaler. Den 17 februari 2011

I mitt inlägg "Tröga markaffärer. Den 15 februari 2011" noterar jag en karta "Rannikko1", som syntes i TV-nytts inslag. I mitt inlägg "Effektiv markanvändning på Husö. Den 12 september 2010" påpekar jag att man på en karta som synns på ett fotografi på Helsingfors stads webbplats ser någonting som förefaller vara kanaler i stadsdelen Husö. Kanalerna synns ännu tydligare på kartan "Rannikko1", speciellt om man ökar färgkontrasten. På kartan är dessutom stränderna vid de av Natura 2000 skyddade fågelvikarna hårt exploaterade, vilket stämmer överens med Matti Visantis uttalande i nyhetssändningen.


Google+ Followers