Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Den 2 februari 2011


Igår höll Östersundomkommittén sitt första möte. Samtidigt öppnade stadsplaneringskontoret i Helsingfors en egen webbsida för Östersundomkommittén. Någon svenskspråkig motsvarande sida har man inte öppnat. På webbsidan kan man bl.a. läsa att samtliga beslut på mötet igår togs enligt förslaget i föredragningslistan. Idag har man på webbsidan länkat till dokumentet "Östersundomin yhteinen yleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2011".

Google+ Followers