Varjokaava. Den 19 februari 2011


Naturskyddsförening har nu öppnat en webbplats för sin skuggplan för Östersundom. Webbplatsens titel är Varjokaava. Det är meningen att skuggplanen publiceras på adressen www.varjokaava.omatsivut.info i april. Än så länge finns här knappt med information. Det framgår att Kati Vierikko är kontaktperson skuggplanen, vilket är intressant med tanke på att hon är grön viceordförande i Helsingfors naturskyddsnämnd. På webbplatsen presenteras även målsättningen för skuggplaneringen:


Varjokaava-hankkeen tavoitteet asukasmäärän ja raideliikenteen osalta ovat lähtökohdiltaan samat kuin virallisessa yhteisessä yleiskaavassa. Alueelle halutaan tarjota asuntoja 30-50 000 uudelle asukkaalle. Alueen joukkoliikenne perustuu metroon, jonka reitti kulkee Mellunmäestä Vantaan Kartanon kautta Helsingin Gumböleen ja Östersundomiin. Nämä tavoitteet toteutetaan siten, että rakentamisen haitat alueen luontoympäristölle minimoidaan.


Personligen ogillar jag utgångspunkterna, frånsett målsättningen att minimera skadorna på naturen. Tvärtom är det speciellt metrolinjen som borde ifrågasättas. För att minimera skadorna på naturen föreslår man att den nya bebyggelsen koncentreras till mindre områden intill metrostationerna. Varken Helsingfors stadplaneringskontor eller Samlingspartiet i Helsingfors lär dock vara intresserade av tätbebyggda bostadsområden kring metrostationer.

Google+ Followers