Planeringsprinciper. Den 6 januari 2011


I mitt inlägg "På finska. Den 3 februari 2011" noterar jag att Sibbo kommun samtidigt med publiceringen av programmet för deltagande och bedömning (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) för den gemensamma generalplanen för Östersundom publicerat ett eget dokument med rubriken "Gelgeneralplan för Östersundom - Planeringsprinciper för Majvik och Granö". Principerna är dock inte Sibbos egna. Om Majvik kan man bl.a. läsa följande :


Majvik är en naturlig del av stadsstrukturen längs kusten

Majvik stödjer sig på det inkorporerade området i Östersundom, ... Den kommersiella servicen placeras främst i anslutning till metrostationen

När det gäller Grabö är det ännu mera uppenbart att det är Helsingfors som har dikterat principerna, fastän principerna godkänts av planläggningssektionen och kommunstyrelsen i Sibbo. Jag citerar:


1. Granö är en regionalt intressant, attraktiv och havsnära del av stadsstrukturen Ön utvecklas i första hand som ett mångsidigt rekreationsområde och ett bostadsområde med speciell karaktär ... Det är enkelt att åka till Granö med båt eller bil från Helsingfors och Sibbo
2. En bro planeras till Granö ...
3. Granö utvecklas som en modern folkpark Utgångspunkten är att de fria stränderna i första hand ska anvisas för offentligt rekreationsbruk. ...
5. Det byggande som anvisas på Granö har karaktären av en tät småhusstad ...


Google+ Followers