Reprimand. Den 16 februari 2011

Grundlagsutskottet anser att förre statsministern Matti Vanhanen var jävig när han deltog i statsrådets beslut om fördelning av penningautomatföreningens medel. Själv ser jag beslutet som en formalitet, där Vanhanens deltagande i sig inte spelade någon roll. Däremot hade det varit svårt för Vanhanen att jäva sig, eftersom han då hade varit tvungen att informera om sina bindningar till Nuorisosäätiö. Just därför borde han ha jävat sig. Själv anser jag att Vanhanen även var jävig då han deltog i statsrådets Sibbobeslut. Justitiekanslern bedömde visserligen att Vanhanen inte var jävig att deltaga i beslutet - utgående från Vanhanens egen redovisning. Vanhanen redovisade dock inte för alla relevanta detaljer. Det kunde han inte ha gjort, för Vanhanens roll i fallet Sibbo tålde inte dagsljus.


Idag har högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg fått en reprimand av Justitieombudsmannen för sitt sätt att hantera beslutet gällande Eveline Fadayel och Irina Antonova. JO framhåller att "Den dömande makten ska vara oavhängig bl.a. i förhållande till den verkställande makten och den lagstiftande makten samt i förhållande till rättegångsparter och andra intressegrupper." Det var ju pinsamt med tanke på att Hallberg på självständighetsdagen tilldelades den högsta utmärkelsen, Frihetskorsets I klass med kraschan. Jag har på denna blogg behandlat Hallberg roll i det aktuella fallet i inlägget "Maktfördelningsprincipen. Den 4 april 2010".På Yles webbplats har läsarna lyft fram fallet Sibbo i samband med nyheten om att JO prickat Hallberg. Synd att HFD:s avgörande i fallet Sibbo inte anmäldes till JO.Google+ Followers