Erbjudande. Den 7 februari 2011

Ett centralt motiv för inkorporeringen av sydvästra Sibbo var Helsingfors behov av tomtmark innanför stadens gränser. etta behov var dock inte gångbart som en officiell motivering för en ändring i kommunindelningen, utan man behövde andra motiveringar, så som "snedvridning i sammhällsstrukturen". Vid diskussionerna om en sammanslagning av Vanda och Helsingfors har man dock medgett att det verkliga motivet just är behovet av tomtmark innanför stadens gränser. I själva verket skulle en sammanslagning av Vanda och Helsingfors innebära att Helsingfors inte längre skulle ha några större behov av en expansion av stadsstrukturen österut. I Mari Puoskaris (grön) gruppanförande "Kansanäänestys ja kaupunginosavaltuustot" vid Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 31 januari sade Pouskari bl.a. följande:


Mitä hyötyä kuntien liittämisestä sitten olisi? Toisin kuin on väittetty, yksi keskeisimpiä perusteita on maankäyttö. Ongelma on se, että Helsingissä on pulaa maasta. Tällä hetkellä rakennamme kalliita asuntoja savimaalle. Meillä on pulaa työpaikkatonteista erityisesti logistiikka- ja pienteollisuuskäyttöön. Viheralueemme ovat jatkuvasti rakennusuhan alla. Esimerkiksi Östersundomin alue voitaisiin suunnitella luontoarvoja paremmin kunnioittaen, kun sitä suunniteltaisiin yhdistyneen kaupungin tarpeista lähtien.


Den 3 februari skrev den gröna fullmäktigeledamoten Terhi Niinimäki från Vanda ett blogginlägg, "Miten Vantaa säilyi itsenäisenä", som är om möjligt ännu mera avslöjande. Jag citerar:


Yhdistymispäätökseen pohdittiin jossain vaiheessa sidottavaksi tavalla tai toisella myös Östersundomin kaavoitus, jotta päämme kääntyisivät. Tarjous oli, että rakentaminen tehtäisiin aiemmin suunniteltua kevyemmin, jos suostuisimme kaupunkien liittämiseen. Äkkiseltään ajateltuna houkutteleva tarjous, mutta käytännössä sitä ei olisi voitu sitoa mukaan mitenkään, vaan olisi vain pitänyt naiivista luottaa, että toinen osapuoli pitää lupauksestaan kiinni vielä siinä vaiheessa, kun kaava tulisi käsittelyyn vuosien päästä. Missään ei myöskään määritelty mitä ”aiemmin suunniteltua kevyemmin” todellisuudessa olisi tarkoittanut. Koska Kokoomus on kuuluisa tällaisten kaupankäyntisopimusten pettämisestä ajan kuluessa ja asioiden ”unohtuessa”, ei meistä kukaan luottanut tarjouksiin, joten päämme eivät kääntyneet. Kokouksessa kokoomuslaiset yrittivät myös kerta toisensa jälkeen vakuuttaa, että äänestämme vain selvityksen jatkamisesta emmekä vielä kaupunkien yhdistämisestä. Silti Kokoomuksen tekemässä esityksessä kuntajakolain mukaisesta yhdistymisselvityksestä luki selkeästi: ”Selvityshenkilön tulee yhdistymissopimuksessa ja sitä täydentävissä suunnitelmissa tehdä esitys uudesta kaupungista”. Voiko sitä vielä paljon selkeämmin sanoa?Google+ Followers