Skyltar. Den 1 februari 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Landskapet som icke är". Jag har i några veckors tid tänkt skriva ett inlägg om skyltarna som står kvar, men Borgåbladet hann före. Varken trafikverket eller de ansvariga kommunerna har alltså tagit ner landskapssyltarna på gränsen mellan Helsingfors och Sibbo, fastän Östra Nylands förbund slogs samman med Nylands förbund för en månad sedan. Så som Borgåbladet noterar hade man väldigt brottom med att få upp och ta ner skyltar när inkorporeringen förverkligades för två år sedan. (Se t.ex. "Amen. Den 31 december 2008", "Fullbordat. Den 1 januari 2009", "Finlands Chicago. Den 2 januari 2009"9 och "Signaler. Den 19 januari 2009".) Trots att man från Helsingfors sida talade iom att riva ner onödiga och "konstgjorda" administrativa gränser, var det just Helsingfors som hade brottom att markera ut stadens nya revir. Två år efter ändringen i kommunindelningen är det fortfarande endast Helsingfors som satt upp sina skyltar på den nya gränsen mellan Helsingfors och Vanda. Vanda har inte haft några behov av att merkera stadens gränser.Stadsfullmäktige i Vanda sade igår nej till en förtsatt fusionsutedning och därmed till en sammanslagning med Helsingfors. Loppet är dock ännu inte kört för beslutsfattarna i Helsingfors. Man kan alltid hoppas på att man i (inofficiella) regeringsförhandlingar kan komma överens om att finansministeriet tillsätter en kommunindelningsutredare som föreslår en sammanslagning och en folkomröstning. (Se "Kan agera på egen hand. Den 18 januari 2011".) Sedan är det bara för Helsingin Sanomat och Vantaan Sanomat / Helsingin Uutiset att sätta igång alla tiders kampanj, så att majoriteten i Vanda röstar för en sammanslagning.Östersundomkommitén lär idag ha hållit sitt första officiella möte.

Google+ Followers