På finska. Den 3 februari 2011


När Helsingfors stad tog sitt initiativ till en ändring i kommunindelningen år 2006 var man mån om att alla relaterade dokument skulle översättas till svenska. Både Helsingfors och Sibbo var tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk, så språkförhållandena i området som skulle överföras från Sibbo till Helsingfors skulle inte förändras. När Östersundomkommittén nu officiellt har inlett sitt arbete bryr man sig inte längre om att översätta information till svenska. I dagens tidningar (och gårdagens nummer av Helsingi Uutiset) ingår en annons där invånarna i Helsingfors, Vanda och Sibbo informeras om möjligheter att ge synpunkter på "programmet för deltagande och bedömning" (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) för den gemensamma generalplanen för "Östersundom". På Sibbo kommuns webbplats kallas annonsen för kungörelse, men formellt handlar det knappast om en kungörelse, eftersom motsvarande information på Helsingfors stads webbplats endast publicerats på finska.Sibbo kommun har faktiskt samtidigt med den ovannämnda annonsen publicerat en skild kungörelse, som berör Majvik och Granö.Sibbo har på kommunens webbplats även publicerat ett dokument med rubriken "Gelgeneralplan för Östersundom - Planeringsprinciper för Majvik och Granö" ("Östersundomin yhteinen yleiskaava Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet"). Dokumentet "Program för deltagande och bedömning" finns enligt Sibbo kommuns webbplats "tyvärr endast på finska". Det finns skäl att återkomma till båda dokumenten.

Google+ Followers