Stor, större, Helsingfors. Den 5 februari 2011
I onsdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en ledare med rubriken "Stor, större, Helsingfors". (Bilden ovan är en illustration till ledarartikeln.) Rubriken är naturligtvis ironisk, men själva ledarartikeln handlar inte i första hand om Kejsarn av Portugallien alias Jussi Pajunen eller om den megalomaniska "metropolpolitiken". Istället handlar artikeln om den förslagna sammanslagningen av Vanda och Helsingfors.Både i första och sista stycket i ledaren noteras det att Vanda inte är ett Sibbo som kan köras över, men inte heller Sibbo kunde köras över så lätt. För att köra över Sibbo behövdes det alldeles speciella förutsättningar: en statsminister som bröt avtalet om Malm, vilket föranledde ett hot om bostadsbebyggelse på Sandhamn och alldeles speciellt en kommunreform som inför Finlands EU-ordförandeskap hotade resultera i en regeringskris. Sommaren 2006 var kommunminister Hannes Manninen och statsminister Matti Vanhanen så hårt pressade att man tvingades ingå en ohelig allians med beslutsfattare i Helsingfors och ta till ett sällan skådat mygel.Förutsättningarna från år 2006 kommer knappast att upprepas, men visst kan man försöka pressa Centern på nytt med nya krav om tvångssammanslagningar. Vanda är för Helsingfors inte alls lika attraktivt som Esbo, men i Vanda kunde en folkomröstning ge ett stöd för en sammanslagning och det är en chans som man i Helsingfors vill ta vara på. För att få till stånd en folkomröstning krävs det dock att finansministeriet utser en kommunindelningsutredare som föreslår en sammanslagning och en folkomröstning.
På ledarsidan noterade Helsingin Sanomat i torsdags att Vanda enligt Hufvudstadsbladet "ei ole mikään Sipoo". Men om man mot beslutsfattarnas vilja ordnar en folkomröstning, så innebär det nog att man kör över Vanda.

Google+ Followers