Hotade fästningsöar. Den 12 februari 2011


Jag har i blogginläggen "Realistiskt? Den 24 januari 2011", "Sitoutunut. Den 26 januari 2011" och "Juurikkalas anförande. Den 30 januari 2011" refererat från debatten i riksdagen om regeringens proposition med förslag till lag om Sibbo storskogs nationalpark den 12 januari. I debatten deltog även Kervos egen mediemogul Eero Lehti (saml), vars inlägg jag ännu inte kommenterat. I sitt anförande noterade Lehti om Sibbo storskog att "Tämä on nimittäin myös armeijan perinteinen harjoitusalue, minkä johdosta ilmeisesti Helsingin kaupunki on aikanaan hankkinut täältä maa-alueita ajatellen voivansa vaihtaa ne Santahaminan saareen." Helsigfors avsikter att byta marken i Sibbo mot Sandhamn är en väsentlig faktor i fallet Sibbo, som tyvärr försummats av medierna. Nu gick det precis tvärtom. Helsingfors gick in för att bygga marken i Sibbo, då det - även från statsmaktens sida - fanns en stor press på att ta Sandhamn i bruk som bostadsområde.

I mitt inlägg "Junta. Den 5 september 2009" noterar jag att det var en "junta" bestående av samlingspartistiska militärer som lyckades rädda Sandhamn från bostadsbebyggelse genom att föreslå att man istället bygger på stadens marker i Sibbo. Denna junta bestod av Jan Vapaavuri (överlöjtnant), kommendören Risto Rautava och officeren Jarmo Nieminen. När det gäller Nieminen, som är medlem i den samlingspartistiska fullmäktigegruppen, kan det dock vara skäl att notera att han speciellt slagit vakt om Sandhamns naturvärden. I ett blogginlägg med rubriken "Santahamina-Sandhamn" kritiserar Nieminen Osmo Soininvaara och Eero Heinäluoma, som vill erövra Sandhamn åt "människorna". Sandhamn är hotat just för att det är i militärt bruk, vilket gör den till måltavla för vänstern och de gröna. Jag citerar ur Nieminens inlägg:

Miksi Santahaminaa himoitaan? Vastaus: siksi kun se on sotilaiden, ei ihmisten, käytössä.

Nieminen bekymrar sig inte bara över Sandhamns öde, utan för de militära öarna utanför Helsingfors i allmänhet. I ett blogginlägg "Voisiko Sipoo ostaa Suomen valtiolta Helsingin edustan linnakesaaret?" från 2008 återger Nieminen med det humoristiska men samtidig desperata förslaget "Olisiko Sipoolla nyt tuhannen taalan paikka - Helsingiltä ehkä saatavilla rahoilla - ostaa Helsingin edustan saaret Suomen valtiolta?" Tyvärr har Sibbo inte fått några pengar av Helsingfors.

Google+ Followers